Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Schoeller Arca Systems står för smarta logistiklösningar

Det är en ren utmaning att konstruera ett emballage som förutom att skydda sitt innehåll även kan leva upp till dagens hårda krav på flexibilitet, lätthanterlighet och lastbarhet, och dessutom vara miljömässigt godtagbart. Schoeller Arca Systems är en av världens främsta innovatörer och producenter av plastbaserade emballerings- och materialhanteringslösningar som höjer kvaliteten i varje logistiklösning, oavsett vad som fraktas.

Den globala ekonomin är uppbyggd av ett globalt handelsnät där varor transporteras och distribueras över hela världen. De flesta produkter, komponenter och detaljer måste transporteras minst en gång, oftast handlar det om flera olika transporter. Produkten ska ha samma egenskaper och hålla samma höga kvalitet vid ankomsten som innan transporten – detta ställer oerhört höga krav på logistiken.
Schoeller Arca Systems bildades 2005 genom en sammanslagning av holländska Schoeller Wavin Systems och svenska Arca Systems i Perstorp. Idag erbjuder man marknadens största sortiment av standardiserade lösningar för smart emballering och hantering av i princip alla typer av produkter som tillverkas och fraktas inom flera olika marknadssegment. Schoeller Arca Systems tar även fram specialanpassade lösningar efter kundens specifikation, och är på så sätt en heltäckande leverantör av plastbaserade emballage.

Kostnadseffektivitet och miljömedvetenhet går hand i hand
Idag samarbetar Schoeller Arca Systems bl.a. med bryggerier, livsmedelsproducenter, fordonsindustrin med underleverantörer och aktörer inom detaljhandeln. Det handlar helt avgörande om smart logistik, där Schoeller Arca Systems produkter ska bistå med kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar. Gabriel Persson, marknads- och försäljningskoordinator, kommenterar dagens verksamhet och konkurrensen:
– Verksamheten har förändrats och utvecklats under de senaste 20 åren, men våra grundprinciper består. Vi tillverkar returemballage i plast för våra kunder som har behov av en effektivare och hållbarare logistik- och materialhantering. Våra främsta konkurrenter är idag företag som tillverkar och säljer engångsemballage.

Marknadens bredaste sortiment
Schoeller Arca Systems produkter utvecklas främst i Perstorp, och tillverkas på 13 orter världen över. Distribution sker över hela världen, med starka kundgrupper framförallt i Skandinavien och Europa, och lokal närvaro genom egna kontor och återförsäljare i princip från USA till Kina. Styrkan är bredden, både vad gäller produktsortiment och kundgrupper.
– Vi har marknadens bredaste sortiment där vi kan tillgodose alla typer av emballeringsbehov. Våra produkter är mer än bara lådor, de är framtagna för flexibel hantering och har unika egenskaper som passar varje enskild kund. Genom att bidra med smarta logistiklösningar minskar vi även den totala miljöbelastningen. Smart logistik väver in flera aspekter, där människor och miljö utgör de främsta, förklarar Stellan Carlström, som ansvarar för återförsäljare i Skandinavien.

Ny fällbar container för lätt gods
Mot slutet av 2009 lanserade Schoeller Arca Systems en ny variant av den fällbara pallcontainern Magnum. Magnum Helium, som den nya familjemedlemmen kallas, är en helt ny konstruktion anpassad för lätt gods. Magnum Helium säljs nu på ett flertal platser runtom i världen, och under 2010 kommer man att lägga ytterligare kraft på att marknadsföra den nya lättviktaren på marknaderna i Skandinavien.
– Vi har skapat den skandinaviska marknaden för vår typ av produkt. Vi har vidareförädlat vårt koncept under nära 40 år, vi uppmärksammar nya trender i vardagslivet som styr våra kunders behov. Vår bransch är oerhört långsiktig, och vi för ofta diskussioner med våra kunder under flera år innan de köper sin första produkt. Det handlar ofta om mycket stora kapaciteter. Många av våra kunder har varit med sedan starten, vi värnar om relationer som sträcker sig över flera decennier, konstaterar Stellan Carlström avslutningsvis.

Maria Lind