Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Schweden Splitt – norra Europas självklara leverantör av kvalitetsmakadam

Schweden Splitt AB har en av norra Europas mest moderna krossanläggningar med bästa tänkbara läge i direkt anslutning till Stillerydshamnen i Karlshamn. Med denna strategiskt smarta placering servar Schweden Splitt de stora marknaderna i södra Östersjöområdet – Ryssland, Tyskland, Danmark, Polen och Baltikum.

Verksamheten i Karlshamn etablerades 1995 då Schweden Splitt startade sin produktion av högkvalitativa bergkrossprodukter för asfalt, betong, väg- och järnvägsbyggnad. Det handlar om kvalitetsmakadam som i första hand exporteras till huvudmarknader i Östersjöområdet där det inte finns samma möjligheter att bryta som vid Blekinges kust.
Företaget ägs numera av tyska Basalt-Actien-Gesselschaft, men har fortfarande säte och stämma i Karlshamn. Krossanläggningen i Stillerydshamnen är en av norra Europas mest moderna, och man har sedan starten producerat och levererat omkring 15 miljoner ton krossprodukter härifrån, där största delen (ca 90 procent) har exporterats till länder i Östersjöområdet.

Försprång på konkurrensutsatta marknader
Den tyska Östersjömotorvägen mellan Lübeck och Stettin i Polen har till stor del byggts upp av kvalitetsprodukter från Schweden Splitt. Vid uppgradering och renovering av motorvägen används också produkter från företaget. Vidare så har man bl. a levererat material till broarna kring Gdansk, Gdynia och Sopot i Polen.
– Vi står för hela produktions- och transportkedjan vilket ger oss en komplett överblick samt ett enormt försprång på konkurrensutsatta marknader, kommenterar VD Ilja Berkenbos.
Råvaran är en finkornig granitisk gnejs av högsta kvalitet. Schweden Splitt förser idag ett 20-tal asfaltverk och betongstationer med krossprodukter – från Danmark i väst till Baltikum i öst, samt även vissa anläggningar i Sydsverige.

Vidareutveckling genom ny bergtäkt
I Stillerydshamnen har man en egen kaj där fartyg lastas i kapaciteter om upp till 1000 ton per timme. En kraftig utveckling har präglat de senaste 15 åren, dagens anläggning har en produktionskapacitet på omkring 1,5 miljoner per år, och nu planerar Schweden Splitt för vidareutveckling av verksamheten genom den nyinköpta bergtäkten Elleholm.
– Vi ser att det finns stora möjligheter här, konstaterar Berkenbos, som uppger att brytningsmöjligheterna ligger på upp till tio miljoner ton. Vi beräknar kunna påbörja brytningen här redan på nyåret men väntar sedan på utökat tillstånd för framtidens drift.