Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Science Park Halmstad är hela Hallands projektarena

Science Park Halmstad hjälper entreprenörer och innovatörer att förverkliga sina idéer och omvandla innovationer till kommersiella produkter eller tjänster. Målet är att aktivt bidra till att det startas omkring tio nya tillväxtbenägna företag per år som under en viss tid får stöd och hjälp att växa sig starka, antingen i Tillväxtprogrammet eller genom andra insatser från Science Park Halmstad. En hel del arbete kretsar också kring att profilera Science Park Halmstad som en utvecklande och attraktiv etableringsmiljö för befintligt näringsliv.

Idag genomsyras ett stort antal högskoleutbildningar av entreprenörstänkande. Att kunna tala för sin idé och planera för egen verksamhet har blivit ett naturligt inslag i många utbildningar – och inte enbart de som riktar sig till blivande entreprenörer. Högskolan i Halmstad var emellertid bland landets första, och det drar man nytta av nu i form av ett visst försprång.
I slutet av 1980-talet ville högskolan vidareutveckla entreprenörsutbildningen och sammankoppla den med nya möjligheter för innovativa entreprenörer att starta eget, och på högskolans initiativ bildades en inkubatorverksamhet under namnet Teknocenter 1990. För fem år sedan bytte verksamheten namn till Science Park Halmstad, mycket för att markera den vision och ambition som ligger bakom arbetet inom parken.
– Att främja för och bidra till ökad tillväxt i Halland har alltid varit huvudfokus, och det förstärktes genom att vi blev Science Park Halmstad, säger VD Ulf Andersson.

Ny kunskapsbaserad gren
Science Park Halmstad omfattar förutom inkubatorverksamheten (Tillväxtprogrammet) även all typ av rådgivning och stödtjänster som man förväntar sig av en modern science park. Precis som andra science park-miljöer landet över satsar Science Park Halmstad på utveckling där målet är att attrahera nya aktörer till Halmstad och samtidigt skapa möjligheter för nya, tillväxtbenägna företag att startas och utvecklas. Man kan faktiskt säga att det ena föder det andra, eftersom kraftfulla företag ofta attraherar fler som vill utvecklas i samverkan med andra drivna aktörer.
– Vi främjar innovation på flera olika sätt och riktar oss till både befintliga och nystartade företag med högskolan som aktiv partner i utvecklingen. Vår uppgift kan sammanfattas som att vi ska bidra till att förnya och utveckla näringslivet i samarbete med akademin. En ny kunskapsbaserad gren har utvecklats i Halland och vi känner oss starkt delaktiga i regionens framtida utvecklingsarbete, fortsätter Ulf Andersson.
Högskolans profilområden, Inbyggda och intelligenta system, Hälsovetenskap och Verksamhetsutveckling genomsyrar också Science Park Halmstads verksamhet med tyngdpunkt på entreprenörskap. Högskolan i Halmstad har för övrigt landets enda professur i innovationsvetenskap och ett av högskolans flaggskepp sedan starten har varit den skarpa entreprenörsutbildningen som startade redan på 1970-talet.

Utvecklingsarena för hela Halland
Börsnoterade HMS Industrial Networks var bland de första företagen i Science Park Halmstad. Företaget, som fokuserar på utveckling av industriella nätverk med nytänkande teknik, har idag nära 400 anställda och belönades för några år sedan med Stora Exportpriset.
– Den här typen av företag bidrar naturligtvis till att fler söker sig till oss, säger en stolt Ulf Andersson.
Science Park Halmstad omfattar idag ett 40-tal företag och har aktivt bidragit till att över 100 företag startats med hjälp av Tillväxtprogrammet (inkubatorverksamheten). Utöver detta har ett antal externa företag sökt sig till parken.
– Vi vill tydliggöra vår roll och vara en projektarena för nya samarbeten. Vi ska främja nya initiativ, både från befintliga och från nya företag, samt se till så att lämplig finansiering kan knytas. Vi ska också främja för ett ökat utbyte mellan näringslivet och akademin. En annan utvecklingsfråga som vi driver, bland annat tillsammans med SISP (Swedish Incubators and Science Parks), är frågan om såddkapital till våra nya företag.
Ulf Andersson är säker på att Science Park Halmstad kommer att få en tydligare roll som utvecklingsarena för hela Halland, och avslöjar att ett namnbyte kan vara aktuellt för att markera framtidstron för hela regionen. Avslutningsvis säger han:
– För att belysa att vi fått en mer regional förankring kan Science Park Halmstad komma att heta något i stil med Hallandia Science Park, ett namn som hela regionen kan associera till.