Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

SDC AB stark leverantör mot betonghåltagningsföretag

SDC AB, Swedish Diamondtool Consulting AB, riktar in sig på diamantverktyg och maskiner framförallt inom betonghåltagning. Som en mindre och lokal aktör verkar man framför allt i Mellansverige med två serviceenheter belägna i Stockholm och Nora. Huvudelen av verktygstillverkningen sker i Nora. SDC AB verkar nära kunderna och har därmed mycket god kännedom om varje enskild kunds verksamhet och behov.

Företaget bildades 2008, men kunskapen bygger på betydligt längre erfarenhet inom branschen än så. SDC är nämligen etablerat av tidigare anställda vid Sandvik Nora AB, tidigare Hagby Bruk.
– Idag driver vi SDC med hjälp av handplockad personal som besitter de kunskaper som krävs för det genuina verktygshantverk som vi står för, poängterar Erik Håkanson.

Ökande omsättning under uppbyggnadsfas
Enligt Erik handlar det om att knyta till sig rätt person från början. För ett mindre företag som SDC är personalen en stor investering med kompetensutveckling och kontinuerliga utbildningsinsatser, därför är det viktigt att man också kan behålla kompetensen inom företaget.
– Vi har idag en omsättning på omkring 18 miljoner, och den fortsätter att öka. Med tanke på att världsekonomin ser ut som den gör och att företaget är under uppbyggnadsfas så är resultatet bra. Vi vill växa långsamt och inte ta oss vatten över huvudet. Först och främst ska vi se till att alltid ge våra befintliga kunder bästa tänkbara service, fortsätter Erik.
SDC:s kunder är aktörer som arbetar specifikt med håltagning. Med håltagning menas att man borrar eller sågar i betong exempelvis för att skapa nya fönster, dörrar eller för ventilationsinstallationer. Kundernas slutbeställare är i allmänhet någon av de stora byggaktörerna såsom Skanska, NCC eller PEAB.

Viktig roll i samhällets utveckling
SDC är genom relationen med företag som utför entreprenader åt de stora samhällsbyggarna en viktig länk i hela bygg- och anläggningskedjan. I Stockholm är företaget med och levererar bland annat till ombyggnationen av Karolinska sjukhuset och till den nya nationalarenan.
Erik Håkanson kommenterar:
– Naturligtvis gäller slutbeställarens höga krav på miljöriktiga lösningar även det tidiga led som vi tillhör, att arbeta med miljöfrågor är därför en del av den dagliga verksamheten.
Framförallt handlar det om att skapa effektiva processer med bättre resurshållning, något som både SDC och miljön vinner på. Med effektivare tillverkning erbjuder SDC även högre leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser gentemot kunderna.