Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Seabased bygger världens största vågkraftsanläggning

Efter åtskilliga år av forskning och utveckling har vågkraften nu på allvar börjat ta plats som en förnyelsebar energikälla att räkna med när det gäller kapacitet och prestanda. Svenska vågkraftsutvecklaren Seabased AB, med huvudkontor i Uppsala, har under flera år utvecklat system för utvinning av elenergi ur havets vågor. I december 2011 skrevs ett avtal mellan Seabased och Fortum inför byggnationen av världens största vågkraftspark, samarbetet innebär ett stort steg för vågkraften världen över.

Seabased har utvecklat kostnadseffektiva system för utvinning av energi ur havsvågor sedan 2001. Med godkännande från EU-kommissionen och stöd från Energimyndigheten bygger Seabased världens hittills största vågkraftspark i Sotenäs, som trots att den blir världens största fortfarande är en demonstrationsanläggning. Genom avtal med Fortum kommer anläggningen att leverera elkraft till stamnätet.
– En utav de främsta fördelarna med vår teknik är att anläggningen är skalbar, det går att koppla in fler aggregat efter hand och befintlig anläggning kan samtidigt fortsätta producera. Man behöver alltså inte stänga ner hela parken för att bygga ut kapaciteten, något som också gör vågkraft till ett attraktivt alternativ på marknaden, förklarar Billy Johansson, VD på Seabased.

Enorma vinster för både investerare och miljö
Vågkraftens teknik är bland de mest miljövänliga som finns, eftersom aggregaten inte stör omgivningen och inte heller har en negativ inverkan på havsmiljön.
– I de undersökningar som gjorts har man upptäckt att vågkraftsanläggningen snarare kan bidra till en förbättrad marin miljö. Anläggningen blir som ett konstgjort rev som främjar både fisk och skaldjur.
Tillverkningen av aggregaten är inte heller överdrivet komplicerad, den sker med befintliga resurser och med teknik som redan finns på marknaden. Med hållbara material så kan även tillverkning av aggregat vara miljöriktig.
– Om vi dessutom väger upp investeringen med den beräknade livslängden för en vågkraftspark, som kan överstiga 50 år, så har vi enorma vinster för både investerare och miljö, konstaterar Billy Johansson.

Hundratals arbetstillfällen
I början, när vågkraftstekniken fortfarande låg i sin linda, uppskattade man de globala produktionsmöjligheterna till ca 2000 TWh per år. Idag är siffran betydligt större med beräkningar på upp till 15 000 TWh. Enbart för Europa räknar man idag med över 2000 TWh.
– Uppskattningsvis så kommer vågkraften, när det väl tar fart, att generera hundratals arbetstillfällen enbart i Sverige. Vi söker just nu nya medarbetare med erfarenhet av konstruktion och projektledning, framförallt med inriktning på mekanik och el-och kontrollsystem. Vi är inne i en mycket spännande expansionsfas och söker medarbetare som vill vara en del av något alldeles unikt – både långsiktigt hållbart och teknikmässigt revolutionerande, fortsätter Billy Johansson.

Från 30 till över 600 medarbetare
Seabaseds anläggning uppförs nu som redan kommunicerat i Sotenäs kommun, rakt utanför Kungshamn och Smögen. Den kommer i första skedet att omfatta 420 aggregat.
Billy Johansson understryker att man framförallt ser mycket positivt på de framtida exportmöjligheterna, inte minst till nationer som Storbritannien där vågkraften har mycket goda förutsättningar med betydligt större kapacitet än exempelvis utmed Västkusten. Utanför Skottlands kust uppskattas vågorna ha en medeleffekt av100 kW/m inkommande våg. Jämförelsevis har vågorna en medeleffekt mellan 5 – 10 kW/ meter våg utanför Västkusten.
Seabased har idag ett 30-tal medarbetare. Efter några år kan vi anta att man kommer att sysselsätta över 600 personer, en fantastisk utveckling som möjliggörs mycket tack vare svensk teknikutveckling och ingenjörskunnande.