Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Seapower satsar på att utvinna energi ur tidvattenströmmar och strömmande vatten

Sea Power International AB (publ.) utvecklar metoder att utvinna återvinningsbar, uthållig och miljövänlig energi ur tidvattenströmmar och annat strömmande vatten. Upphovsman till idén var civilingenjör Göran Lagström från Chalmers tekniska högskola. Allt sedan starten 1997 har företaget fortsatt att utvecklas. Seapowers inriktning mot att exploatera energin i tidvattenströmmar och annat strömmande vatten accentuerades då en vetenskaplig test av Seapowers strömturbin som genomfördes av ett framstående skeppsbyggnadsinstitut i Gdansk 2002. Strömturbinen marknadsförs under namnet EXIM Tidvatten- och Strömturbin av EXIM Strömturbiner AB, ett av Seapower helägt dotterföretag.

– Vår mångåriga verksamhet har lett till att vi har fått en gedigen kunskap inom området, både när det gäller forskning och utveckling säger företagets VD Inge Pettersson.
Seapower går nu in i en kommersiell fas, i och med färdigställandet av en strömturbinkraftstation i Västanfors, som närmare beskrivs här nedan. Förutom att utveckla sin svenska bas kommer man också att satsa stort på att lansera våra strömturbiner internationellt.
– Inom en snar framtid kommer också projektering av en tidvattenpark att påbörjas, bl.a. för växande marknader i Storbritannien, Indien och andra tillväxtländer i framförallt Asien. Vi ser även fram emot utökade samarbeten med universitet och högskolor.

Västanforsanläggningen
Seapowers strömturbinanläggning i Västanfors är unik i sitt slag. Dels är anläggningen Seapowers flaggskepp för en kommande PR-satsning och ambitionen är naturligtvis att den på sikt ska bli viktig för svensk export.
Anläggningen är också ett realistiskt och innovativt bidrag till den ständigt globala ökande efterfrågan på förnybar energi. Med en enda anläggning av typ Västanfors kan vid en strömhastighet av 2-2,5 m/s försörja en medelstor villas totala energibehov kontinuerligt. Anläggningen har köpts in av en andelsförening med 15 medlemmar.

Vill arbeta för miljön
Inom Seapower pågår ett ständigt miljötänkande och företaget medverkade som så många andra i Earth Hour. Trots det vill inte Inge Pettersson slå sig för bröstet och tala om solidaritet.
– Många hundra miljoner människor står utan elektricitet. På grund av det dör över en miljon människor årligen av luftföroreningar inomhus vid matlagning. Det är mest kvinnor och barn som drabbas.
Seapower är inget politiskt organ och vill inte heller framstå som det. Företaget fokuserar däremot både på det kommersiella och solidariska.
– Cleantech är ett område där våra produkter verkar för att minimera såväl kortsiktig som långsiktig miljöpåverkan. Kan vi samtidigt verka för att skapa en bättre levnadsstandard för många miljoner människor, då har vi kommit långt. Får vi dessutom upp ögonen hos några av världens politiska krafter för vad våra produkter kan göra för både klimatfrågan och för jordens fattiga, fortsätter Inge Pettersson.

Speciella strömturbiner
Turbinerna skiljer sig från andra typer av vattenturbiner genom att de utnyttjar effekten i strömmande vatten utan fallhöjd. De kräver därför inga dyrbara och från diverse aspekter störande dammar. Andra egenskaper är att den robusta konstruktionen och den enkla kostnadseffektiva tillverkningen. Turbinen kan anpassas dels till att leverera till elnätet eller till och med för direktbruk för exempelvis varmvattenuppvärmning eller för laddning av batterier.