Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

SEB – stark partner för företag i Dalarna

Efter Finansbarometerns utmärkelse som Årets Affärsbank 2010 fortsätter SEB att förfina erbjudandet gentemot företagskunder. SEB arbetar med hela kedjan från enmansföretag till de största bolagen. Oavsett bransch, storlek och affärsmässiga mål kan SEB hjälpa företagen bli mer effektiva i sina finans- och ekonomifrågor och därmed också skapa bättre lönsamhet och konkurrenskraft för framtiden.

Under sommaren har SEB genomfört en rikstäckande kampanj där man med gröna miljöbilar besökt företagskunder i syfte att bistå med skräddarsydd rådgivning. Satsningen är ett sätt att utmärka SEB som företagsbank med stort personligt engagemang. De flesta företag strävar efter nära kundrelationer, SEB tar steget längre och blir en partner för företag som vill trygga de finansiella frågorna på ett enkelt och effektivt sätt.

Personlig företagsrådgivare
SEB arbetar med företag i alla storlekar och erbjuder ett heltäckande sortiment av anpassningsbara lösningar inom bl.a. betalningsflöden, riskgenomgång, kapitalförvaltning, affärer med utlandet och mycket annat. Som företagskund får man en personlig företagsrådgivare som går igenom den rådande ekonomiska situationen på företaget och ger förslag på åtgärder som förenklar och förbättrar för kundföretaget.
Arbetsgivare har också ansvar för de anställdas trygghet och ekonomiska situation, därför innefattar SEB:s företagserbjudande även tillval som förvaltning av tjänstepension, försäkringar och sparande. För små och medelstora ägarledda företag skapas ett speciellt tjänstepaket som innefattar både företagets och den privata ekonomin. Företagsrådgivaren hjälper entreprenören att ordna en privatekonomisk genomgång och ger tillgång till expertkunskap inom såväl placeringar som pension och andra trygghetslösningar.

Regional tillväxt ger tillväxt för SEB
Kontoren i Falun och Borlänge har tillsammans ca 25 medarbetare varav 10 arbetar med företagsaffären. Man har dessutom tillgång till specialistkunskap inom försäkringsområdet via två försäkringsrådgivare från SEB Trygg Liv som samverkar med båda kontoren. Från Falun och Borlänge har SEB ett upptagningsområde som omfattar hela Dalarna.
Eftersom regionen präglas av en tillväxt efterfrågas även SEB:s företagstjänster allt mer. Banken har en lång tradition att förvalta inom företagsområdet och har för avsikt att växa i takt med kunderna. 2010 – 2011 var trots finanskrisens eftereffekter positiva för SEB i Dalarna, som nu fortsätter att rusta för framtiden.
Ett exempel på detta är anställningen av nya erfarna företagsrådgivare det senaste året som en följd av att fler och fler företag valt SEB som bank.