Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Segerhammars Skeppsmäkleri ser större verksamhet med anknytning till Trollhätte kanal

Segerhammars Skeppsmäkleri ser större verksamhet med anknytning till Trollhätte kanal

Segerhammars Skeppsmäkleri AB etablerades av Henning Segerhammar redan 1923 och är därmed ett av de äldsta klareringsföretagen i Göteborgs hamn. Som redarens ombud sköter företaget om all kontakt med myndigheter och serviceenheter som exempelvis stuverier. Segerhammars Skeppsmäkleri är också en viktig partner för de rederier som trafikerar Trollhätte kanal, nu nyrenoverad med stor tillväxtpotential.

Fartygsklarering utgör en dynamisk bransch där högtryck kan komma med kort varsel, något som ställer mycket höga krav på skeppsmäklarnas flexibilitet och tillgänglighet.
– Problemlösning hör till vardagen för oss, inleder Dag Holmbergh, på Segerhammars skeppsmäkleri. Eftersom vi främst arbetar med Europatransporter och därmed korta distanser är vi vana vid att det blir ändringar hela tiden, både vad det gäller tidsplanering och laster. För att vara en intressant partner för redarna måste vi vara tillgängliga dygnet runt, året om. Vårt uppdrag är att sköta kontakten mellan redare och alla externa parter, myndigheter men även andra samarbetspartners som verkar i hamnen och olika leverantörer till fartygen.
Segerhammars Skeppsmäkleri arbetar i huvudsak med klarering av alla typer av fartyg. Vid bulklaster har man alltid direktkontakt med varuägare, myndigheter och naturligtvis med stuveriet som sköter lastning och lossning av lasten. Genom att vara redarens huvudkontakt ser man till att skapa en problemfri tillvaro för rederierna, där Segerhammars Skeppsmäkleri har det yttersta ansvaret för att lasten ska komma vidare.

24 timmars horisont på tillvaron
Göteborgs hamn växer och omfattar idag alla typer av hamnverksamheter med inriktningarna olja, fordon, container och roro. Segerhammars Skeppsmäkleris huvudkontor finns i innerhamnen vid Masthugget, härifrån sköter man alla kontakter med sina kunder, myndigheter, partners och andra serviceföretag
– Vi har kontakt med över 500 olika rederier där en del återkommer regelbundet under året och andra vartannat eller vart tredje år. Eftersom vi lever med en 24 timmars horisont på tillvaron så krävs en enorm flexibilitet från vår sida, och vi klarar den tuffa uppgiften bra, fortsätter Dag Holmbergh.
Att skapa en bättre position för sjöfarten är en gemensam utmaning för alla som verkar inom branschen. Dag understryker att sjöfarten i sig inte heller är en egenverksamhet utan en viktig del i kedjan för hela Sveriges industri.

Tror på ökad verksamhet i Trollhätte kanal
Segerhammars skeppsmäkleri bedriver också omfattade verksamhet med anknytning till hamnarna i Trollhätte kanal och i Vänern.
– Vi tar hand om i genomsnitt tre fartyg per dygn som anlöper kanalen, året om. Nu när kanalen renoverats med nya slussportar kommer vår verksamhet här troligen att öka ännu mer, tror Dag.
Kanalsjöfarten är också oerhört viktig för industrins tillväxt eftersom den hanterar stora volymer råvara, insatsvaror och komponenter som säkerställer tillverkningsindustrins fortsatta drift. Segerhammars Skeppsmäkleri har därför en viktig position i utvecklingen av sjöfarten med fokus på kort distans och kanalsjöfart, och indirekt för vidareutveckling av Sveriges industri tack vare säker tillgång till resurser som kommer sjövägen.