Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Siemens fortsätter att skapa tillväxt i Finspång och hela Östergötland

För att utveckla en gasturbin från ax till limpa krävs ca 150 olika yrkeskategorier. För utveckling, konstruktion och testkörning krävs ingenjörskompetens, Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång är med andra ord ett renodlat kompetenscentra för svensk ingenjörskunskap. Verksamheten har utvecklats kraftigt under de senaste fem åren med en fördubbling av omsättningen och 500 nya arbetstillfällen. Med pensionsavgångar inräknade har man anställt över 1000 personer inom en femårsperiod.

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) tillverkar gas- och ångturbiner. Den största utvecklingen har på senare år skett inom området gasturbiner, här sköter Siemens i Finspång allt från forskning och utveckling av nya modeller till driftsättning och underhåll av levererade turbiner. När det gäller ångturbiner är Siemens fortfarande en central aktör i sin helhet, men i Finspång och resten av Sverige tillverkas numera enbart komponenter till ångturbiner. Däremot sköter man fortfarande både försäljning och underhåll av ångturbiner.

Sysselsätter över 150 olika yrkeskategorier
Siemens verksamhet i Finspång har expanderat de senaste fem åren. Företaget har lyckats skapa tillväxt även då finanskrisen ansågs vara som värst för svensk tillverkningsindustri. Idag rullar verksamheten på i snabb takt, ca 2800 anställda arbetar dagligen med att utveckla, konstruera och leverera högpresterande kraftverk och turbiner, företrädelsevis gasturbiner.
– Vår verksamhet kräver stora personalresurser, inte enbart till antalet men även i fråga om kompetens. Vi anställer bara de bästa, och för att locka till oss spetskompetens erbjuder vi mycket inspirerande och varierade projekt med stort utrymme för personlig utveckling, understryker personaldirektör Mats Rosander.
Omkring 150 olika yrkeskategorier är involverade när en gasturbin byggs – från första skiss på idéstadiet vidare till utveckling och konstruktion, test och verifiering samt leverans. Siemens åtagande slutar inte där, efter leveransen sköter företaget underhåll av turbinen under hela dess livstid, dvs. i upp till 20 år eller mer.

Traditionell ingenjörskunskap förenas med nytänkande i ny turbin
Siemens gasturbiner hör till världens mest effektiva med en hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. I november 2010 lanserades en ny gasturbinmodell med namnet SGT-750. Denna nya industriella gasturbin har en effekt på 37 MW och en verkningsgrad på 40 procent. Just den här modellen är speciellt attraktiv på en konkurrensutsatt marknad då det är lätt att utföra service på den. Underhållsarbetet kan utföras på plats på den installerade maskinen, vilket gör att stilleståndstiden kan hållas till ett minimum. 
– Vi förenar traditionell ingenjörskunskap med nytänkande. Vi arbetar exempelvis med 3D-modellering vilket gör det möjligt för oss att se en turbin inifrån. Modelleringsarbetet har utvecklats i samverkan med visualiseringscentret i Norrköping. Vi bedriver även nära samarbeten med högskolor och universitet för att bibehålla en hög kompetensgrad, berättar Mats Rosander.

Satsa på bra grogrund för framtidens kompetens
Tack vare de senaste årens starka tillväxt bygger Siemens just nu ett nytt kontor i Finspång med plats för 1000 medarbetare. Bygget är en framtidssatsning med mycket moderna IT-lösningar som komplement till en tilltalande arbetsmiljö. Det nya kontoret byggs med fokus på hållbarhet och flexibilitet, bl.a. blir det en miljöcertifierad byggnad med mycket flexibla lokaler. Trådlöst nätverk och virtuella mötesrum är självklarheter.
– Det nya kontoret markerar vår framtidstro. Vi behöver dock liksom alla andra industriföretag förbereda oss för kommande pensionsavgångar. Det råder brist på ingenjörer i allmänhet i Sverige, även om vi i Östergötland är kända för vår ingenjörstäthet så måste vi satsa på en bra grogrund för kompetens för att trygga framtida behov.
Som en del av utvecklingsarbetet är Siemens delägare i friskolan Curt Nicolin-gymnasiet med en ambition om att skapa ett större intresse bland unga för teknikyrken.
– Det är oerhört viktigt att vårda teknikintresset tidigt, liksom det är att visa att dagens moderna industri erbjuder attraktiva karriärsmöjligheter, konstaterar Mats Rosander som avslutning.