Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Signaler och system bygger upp det moderna samhället

Vi använder oss av kommunikations- och informationsteknik varje dag – oavsett vad vi arbetar med så spelar kommunikations- och informationsteknik stor roll. Oftast så tar vi tekniken för givet, och att en viss lösning har tagit månader eller år att utveckla ägnar vi inte en tanke. Chalmers spelar en central roll i utvecklandet av framtidens infrastruktur för kommunikations- och informationsteknik. Det handlar bland annat om signaler och system, som finns i vår vardag, i vårt arbetssätt, dygnet runt.

Institutionen för signaler och system står för en betydande del av grundutbildningen på Chalmers och grundutbildningen står för ca 40 procent av institutionens omsättning. Ett stort antal studenter från många grundutbildningprogram på Chalmers läser under sin studietid någon gång en kurs här, och med flera tusen sökande till ca 150 platser på masternivå så dras slutsatsen lätt: Chalmers signaler och system är i allra högsta grad ett eftertraktat område.

Eftertraktade utbildningar
Med en hög kunskapsnivå och högkvalitativa utbildningar bidrar institutionen till att Chalmers kan förverkliga sin vision om att bidra till en hållbar samhällsutveckling, signaler och system finns inbäddade överallt i det moderna, funktionella samhället.
– Eftersom vi spänner över ett så pass brett kunskapsområde, som implementeras över hela samhället, får våra studenter efter utbildningen arbete i många olika branscher. Det vi bedriver här är förutom en given framtidsutbildning även grunden för det framtida samhällets infrastruktur för kommunikations- och informationsteknik, förklarar prefekt Arne Svensson.
Institutionen ger mer än 100 kurser i högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och mastersprogram. Ett högt söktryck kännetecknar institutionens masterprogram i Biomedical Engineering, Systems, Control and Mechatronics, samt Communication Engineering.

Två center med likartad forskning
Vid Institutionen för signaler och system bedrivs världsledande forskning inom områdena medicinsk teknik, antenner, signalbehandling, reglerteknik, automation, mekatronik, informationsteori, samt kommunikationssystem, och grundsyftet är i stort att utveckla och modellera informationssystem. Några exempel på system som forskare på institutionen studerar idag är hörapparater, robotar, drivlinor, produktionsanläggningar, samt mobiltelefoner.
Institutionen är värd för två strategiska forskningscentrum, Charmant och Chase. Forskningen är likartad för båda centren, den största skillnaden ligger i de strategiska objektiven. Charmant, som sponsras av SSF, utvecklar mer grundläggande teknik för framtidens antennsystem . Chase finansieras av Vinnova, Chalmers och olika industriaktörer. Inom Chase arbetar man med framtagning av produkter och innovation inom antennsystemdär produkten har en mer näraliggande anknytning till näringslivets behov idag.
Institutionen är även starkt involverad i andra center som drivs av Chalmers och ett antal externa forskningsmiljöer, exempelvis SHC, SAFER och Wingquist laboratoriet.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind