Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Sigtunaskolan humanistiska läroverket

-Vi är en internationell och mångkulturell mötesplats!
Så säger Kent Edberg, skolchef för Sigtunaskolan humanistiska läroverket.
Skolan har 514 elever det här läsåret, varav drygt hälften bor på skolan. Tillsammans representerar de på olika sätt ett 60-tal länder.

-När jag hör utbildningsminister Jan Björklund tala om att man enbart ska ha behöriga lärare och våga ställa krav på ordning och reda i klassrummen, då brukar jag säga att hans skola finns redan. Här! Vi har små undervisningsgrupper, med max 24 i varje, och vi har enbart behörig personal, det har vi alltid haft, fortsätter Kent Edberg.

Internatskola
Det som är speciellt utmärkande för Sigtunaskolan humanistiska läroverket (SSHL) är att den är en av tre Riksinternatskolor i Sverige. De andra finns i Gränna och Lundsberg.
-Skolan grundades 1927 och sen dess har vi haft ett uppdrag från regering och riksdag att finnas för utrikesförvaltningens och näringslivets behov, berättar Kent Edberg. För de eleverna, som har sina föräldrar i tjänst utomlands, ser vi alltid till att det finns plats. Sen har vi en annan grupp som vi kallar hemmasvenskar, där kan vi ställa andra krav. Där intervjuar vi både blivande elever och deras föräldrar och ser att vi passar ihop innan vi antar dem.
-Den tredje gruppen är dageleverna, alltså de som studerar vid skolan men inte bor här. Är det gymnasieelever så gäller betygskrav för att få komma in. För de som ska börja i årskurs sju är det först i kön som gäller. Vi har faktiskt barn som står i kö för att få börja här 2023…

Vänskap för livet
Att eleverna bor på skolan sätter förstås sin prägel på verksamheten. Här kan man få vänner för livet, vänner som kanske känns mest som syskon, eftersom man lever så nära varandra.
Kent Edberg berättar att man har tio elevhem. Även de som arbetar där ska ha utbildning för sina uppgifter, liksom de sju fritidsledare som är anställda på skolan. Man arbetar hårt för att eleverna ska utvecklas till goda medmänniskor, som bryr sig om andra. Man vill också stimulera dem till att ha en rik fritid, man försöker ordna sådant som eleverna vill göra.

Språkundervisningen prioriteras
För att återvända till gymnasieskolan så finns här de teoretiska programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap med olika inriktningar, som nästa läsår kommer att delas upp i ett samhällsvetarprogram, ett ekonomiskt program och ett humanistiskt program. Man erbjuder även det så kallade IB Diplomprogrammet (International Baccaulaureate). Det är ett universitets- och högskoleförberedande program som finns i 1800 skolor runt om i världen och som ger tillträde till universitet och högskolor i mer än 100 länder.
-Jag tror vi var först i Sverige med det, säger Kent Edberg. Vi har haft det i 30 år.
Skolans internationella kontakter märks på många sätt, bland annat genom att språkundervisningen är ett prioriterat område. Från årskurs nio kan eleverna välja engelska som undervisningsspråk.
-Vi satsar på att ha lärare med engelska som modersmål, vi har ett 15-tal lärare som har brittisk eller amerikansk engelska som förstaspråk. Samma sak gäller dem som undervisar i andra språk, vi har lärare här som kommer från Tyskland, Frankrike och Latinamerika, avslutar Kent Edberg.