Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Siljan Schakt bygger förtroende

Siljan Schakt Entreprenad AB i Orsa har en bred kompetens inom markentreprenader.
Företaget, som ägs och drivs av Jan Arnesson, utför anläggningsarbeten och vägbyggnationer, som allmänna vägar och skogsvägar. Upptagningsområdet är hela Mellansverige.

– Företaget har sin grund i skogsvägsbyggnationer, men nu har vi breddat oss mer mot väg och anläggning och skogen är en förhållandevis liten, men viktig, del av verksamheten numera, berättar Jan Arnesson.
Siljan Schakt grundades 1992 och sysselsätter 49 anställda under högsäsong. Förra verksamhetsåret omsatte företaget 58 miljoner kronor.
Företaget har en specialnisch i biotopvårdsarbeten i vattendrag, där man under de senaste åren utvecklat ett fruktbart samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskvårdsområden.
Vidare arbetar Siljan Schakt med byggnationer och reparationer av kraftverk och utför även mätningar, rivningar, gatu- och VA-arbeten, schaktning, dammreparationer, grundarbeten, sprängningsarbeten, kranarbeten, återvinning samt uthyrning av maskiner och containrar.

Allt under samma tak
– När man anlitar oss får man allting under ett och samma tak. Vi är som en gammaldags entreprenadfirma med egen arbetsledning, egen maskinpark och egna anläggare. Till skillnad från många andra anläggningsföretag får man helheten av oss, säger Jan Arnesson och tillägger att helheten är en av företagets stora styrkor.
Siljan Schakt vänder sig till de stora skogsbolagen som Stora Enso, Svea Skog, Korsnäs och Mellanskog. I kundkretsen finns också kommuner, Trafikverket och de stora rikstäckande byggbolagen.
Upptagningsområdet för företaget sträcker sig inom en radie på cirka 20 mil från Orsa.
I maskinparken finns 35 enheter som är moderna och fräscha. Fyra – fem maskiner byts ut varje år.

Hård konkurrens
– Konkurrensen är stenhård i vår bransch. Det finns nog inte någon kommun i hela landet som per capita har så många maskiner som Orsa. Det är en gammal kultur här i kommunen, säger Jan.
Marknadsföringen sker främst genom att utföra bra arbeten och få nöjda kunder.
– Gör vi bra jobb så får vi nya kunder och de gamla stannar kvar, säger Jan.
Ett av de nu pågående projekten för Siljan Schakt är en dammförstärkning i Österdalälven åt Fortum, där fem-sex man kommer att vara involverade.
– Med den bakgrunden vi har som skogsvägsbyggare så har vi alla resurser att bygga vägar och planer för vindkraftverk. Vi har redan byggt en del åt vindkraftsbolagen lokalt och vi ser det som en spännande framtidsmarknad, som vi kommer att satsa hårt på, säger Jan Arnesson avslutningsvis.