Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

”Simply Smarter Solutions – for you!” är våra ledord i samarbetet med våra kunder.

Smurfit Kappa Lagamill är en av Nordens ledande tillverkare av Solid Board – ett material som är mångsidigt och kan användas inom otaliga områden.

Smurfit Kappa Lagamill är ett lokalt företag i Markaryd, men ingår i en stor internationell företagskoncern, som har verksamhet i 21 länder i Europa och 9 länder i Latin Amerika.

Exempel på produkter från Smurfit Kappa Lagamill:
• Transportförpackningar
• Möbelkomponenter
• TimSafe Safety Boxes
• Förpackningar för grönsaker
• Timboard Building Underlagstak
• Lastskivor – Slip sheets
• Skyddsdetaljer och komponenter till bilindustrin

Smurfit Kappa Lagamill skräddarsyr lösningar för kunder inom många olika områden.

Inga geografiska begränsningar
Vi har inga geografiska begränsningar utan jobbar på de marknader där vi ser att vi har framgång och kan göra kundnytta, säger Boo Sjölin, VD.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer Solid Board och helhetskoncept som inte minst gagnar det logistiska flödet på ett förtjänstfullt sätt.

Solid Board tillverkas i en lamineringsprocess där utgångspunkten är våra kunders kravspecifikation. Vid tillverkningen av solid board kan vi tillföra barriärer som har speciella egenskaper eller skyddar mot exempelvis: eld, väta, värme, kyla, antikorrosion, nålstick, slag eller nötning.

– Våra produkter är väldigt mångfacetterade. Koncernen har 350 producerande fabriker i 30 länder och utav dem så är vi en av de mest nischade enheterna. Vi finns inom ett brett spektra vad det gäller produktionsområden, men den gemensamma nämnaren är att vi försöker hitta smarta lösningar för våra kunder så att de tjänar på det i bla. logiskhänseende, vilket är mycket viktigt i totalekonomin, säger Boo Sjölin.

Bred kundkrets
Kunderna består av allt från bilindustrin och möbelindustrin till odlarsektorn och fiskeindustrin. Generellt vänder sig Smurfit Kappa till industrin, men nu har man också börjat sikta in sig på byggsektorn.

Hållbar utveckling
UNICEF har varit en stor kund i många år och där har vi gjort enorma utvecklingsinsatser för att spara kostnader i transporter och logistik. Smurfit Kappa Lagamill kan presentera flera exempel inom olika områden där vi kan visa vad vi har gjort för våra kunder sedan vi började samarbeta och var vi är idag. Därmed inte sagt att vi är färdiga. Vi tycker att vi har nått långt, men vi hittar hela tiden nya möjligheter. Konkurrensen är, som i de flesta branscher, stenhård och därför har vår utvecklingsavdelning en viktig roll i vår framgång. De försöker hela tiden förbättra och förenkla produkterna och hitta smartare lösningar helt enkelt, säger Boo Sjölin avslutningsvis.

För ytterligare information se: www.timboard.se