Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Siriusgruppen värnar svensk rederinäring

Familjeföretaget Sirius Shipping har i Affärstidningen Näringsliv tidigare beskrivits som den svenska rederinäringens klarast lysande stjärna. Och det med all rätt – speciellt om man ser till alla aspekter av hållbarhet som Sirius står för. Med pågående massinflaggning och planerad leverans av två nybyggda tankers av högsta miljöklass sätter Sirius en helt ny standard inom branschen.

Siriusgruppen, bestående av Sirius Shipping, Sirius Chartering och Vald. Anderson Shipagency, har alltid varit framstående när det gäller nytänkande inom en annars relativt konservativ bransch.

Patrioterna påbörjar resan
För snart 25 år sedan visade grundarna, kollegorna och tillika bröderna Anders, Daniel och Jonas Backman att svensk rederinäring behövde utvecklas med nya tankar kring hållbarhet. De blev och är fortfarande patrioter för sin sak – det vill säga att stärka svensk sjöfart. Resultatet av deras ansträngningar är dagens blomstrande företagsgrupp med hållbar shipping som mission.
– Att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet handlar inte om att jaga snabba vinster. Det handlar snarare om att bygga långvariga relationer som på sikt ger bättre avkastning. Naturligtvis med hänsyn till vår miljö och hälsa. Mjuka värden har högsta prioritet inom hela Siriusgruppen, inleder Martin Sjöholm, Commercial Manager på Sirius Chartering, företaget som befraktar samtliga av Sirius ägda fartyg.

Massinflaggning påbörjad
Jonas Backman, vd på Sirius Shipping, har länge engagerat sig i utvecklingen av den svenska rederinäringen, och kallar sig gärna för patriot när det gäller nya vägval inom branschen.
Sirius började tidigt flagga in flera av sina fartyg, nybyggen togs också in under svensk flagg redan för ett par år sedan. Nu sker den största inflaggningen hos en enskild svensk aktör då Sirius Shipping valt att flagga hem elva produkttankers med start omgående.
– Det är oerhört viktigt att vi kan bidra till att behålla kompetensen i Sverige, samt att bevara svenskt anseende inom sjöfart som ju är en global näring. Vi har nu påbörjat en lång process kring inflaggning och beräknar att det elfte och sista fartyget kommer att hissa blågul flagg någon gång i januari 2019, säger Jonas Backman med påtaglig stolthet i rösten.
– Vår affär är så pass stark nu att vi enbart ser möjligheter med att operera under svensk flagg. Vi ska ta ansvar för att Sverige ska bli en attraktiv flaggstat i framtiden, tillägger han.
Som exempel på det Jonas säger kan nämnas att Siriusgruppen redan har medverkat till att starta nya utbildningar inom sjöfart och befraktning.

Nybyggen på stundande leverans
Sirius Shipping är lyhörda inför marknadens efterfrågan och nya, moderna fartyg är eftertraktade bland medvetna kunder. Redan under oktober levereras toppmoderna Saturnus, kort följt av systerfartyget Mercurius i januari 2019.
Fredrik Backman, logistikchef och ansvarig för shipping på Preem, är mycket nöjd med utvecklingen där Preem efter många års samarbete med Siriusgruppen nu får möjlighet att knyta till sig ett av världens modernaste tankfartyg i form av Mercurius.
– Preem fokuserar på att knyta avtal med kvalitetsleverantörer och här utgör Sirius ett självklart val. Vi har redan ett långt och nära samarbete med Sirius, och är nöjda med deras produkter samt viljan de har för att utveckla sina produkter i den utsträckning som vi är intresserade av och efterfrågar, säger Fredrik Backman.
Mercurius blir state of the art inom den globala produkt- och kemtankflottan. Precis som systerfartyget Saturnus får hon ett toppmodernt utförande där allt är förberett för en framtida övergång till LNG-drift, när väl infrastrukturen är mogen för det. För Saturnus har ett långsiktigt avtal tecknats mellan Sirius Shipping och norska Esso, som liksom Preem kommer att chartra fartyget under många år framöver.

Ska fortsätta driva utvecklingen
Även om Sirius Shipping kan visa på enorma framgångar under de senaste åren, och även räknar med fortsatt expansion, så är branschen tuff. Olje- och kemtankers opererar på hårt konkurrensutsatta marknader. Det kan Martin Sjöholm, som tillsammans med kollegorna på Sirius Chartering sitter med flera decenniers erfarenhet, också intyga:
– Att befrakta så mycket som möjligt för olika rederier är inte framtidsstrategin för oss – utan snarare att befrakta så effektivt som möjligt inom trader som kompletterar och inte konkurrerar med varandra. Tröskeln in på shippingmarknaden är hög. På Sirius Chartering ställer vi därför mycket höga krav på våra samarbetspartners – allt för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet gentemot befintliga kunder där vi vid sidan av Sirius Shipping befraktar för ytterligare ett par särskilt utvalda rederier.
– Sirius Shipping skiljer sig starkt från mängden genom att vi arbetar med helt andra värden. Det gäller allt från företagskultur och besättningens struktur till val av kunder och trader. Allt detta utgör en stark kombination som ger oss förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen inom den svenska sjöfarten, intygar Jonas Backman.