Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sisjön – norra Europas hetaste handelsområde

Göteborgsföretaget Alaska Fastigheter AB äger och förvaltar 15 fastigheter i Sisjön, 20 på Hisingen och en fastighet på Frölunda torg.
Bostadsbolaget ägs av Jörgen Persson och Lars-Åke Alexandersson och sysselsätter sex anställda.

Sisjön är Sveriges hetaste tillväxtområde. Redan nu arbetar här 25 000 människor och 200 000 bor strax intill. Att etablera sig i Sisjön är att etablera sig där köpkraften finns – medelinkomsten i närområdet ligger 30 procent högre än Göteborgssnittet.
Sisjön har inte något vanligt köpcentrum utan ett handelsområde, vilket innebär att butiker och varuhus är fördelat över ett större geografiskt område än ett vanligt köpcentrum.
Sisjön går nu in i nästa utvecklingsfas där nya kontor, butiker, bostäder och en förbättrad infrastruktur väntar och Alaska Fastigheter driver utvecklingen.
Jörgen Persson, styrelseordförande i Alaska Fastigheter, och Lars-Åke Alexandersson, VD, har alltid haft ambitionen att verka långsiktigt.
– Vi vill förvärva en fastighet för att sedan utveckla den så att förutsättningar skapas för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett optimalt sätt. Ofta sker denna förädling och utveckling i samverkan med hyresgästen, säger Jörgen och Lars-Åke.

Den ledande fastighetsutvecklaren
Alaska Fastigheter är med sina cirka 100 000 kvadratmeter den ledande fastighetsutvecklaren i Sisjön. Under 2011 fortsatte bolaget utvecklingen av Sisjön Centrum, där samtliga ytor integreras till en helhet.
Sisjön Handelsområde ligger naturnära med tillgång till såväl skogspromenader som golf och under sommarhalvåret även bad. Strukturen på handelsområdet är långt ifrån den stressande miljö som ett vanligt köpcentra innebär. Här finns bland annat Sveriges största koncentration av sporthandlare, ett flertal hemelektronikkedjor och ett antal lunchrestauranger, där bland annat den rikskända krögaren Leif Mannerström är representerad.
Sisjöns Handelsområde har inte bara ett mycket brett utbud utan också god tillgänglighet. Det tar cirka sju minuter med bil från Göteborgs centrum och kollektivtrafiken är väl utbyggd. Det finns ett flertal busslinjer med täta turer till och från såväl Mölndal som Frölunda och centrala Göteborg.

En stor omvandling
Sisjöns Handelsområde står nu inför en stor omvandling. I praktiken kommer här att bli en helt ny stadsdel, som kommer att bli än mer attraktiv eftersom den ligger utanför de kommande vägtullarna.
– Vi kommer att skapa en ”blandstad”, som ska bestå av såväl bostäder som handel, hotell och kontor. Syftet är att bilda ett människovänligt område, som lever även efter det att butikerna och kontoren har stängt för dagen. Tanken är också att besökarna ska kunna utnyttja fria cyklar för att ta sig runt inom området. Det är ju positivt ur miljösynpunkt då man slipper flytta bilen mellan de olika köpställena, säger Jörgen Persson och Lars-Åke Alexandersson.
På Alaska Fastigheter har man också planer på att bygga bostäder enligt ”norsk modell” för dem som flyttar hemifrån för första gången. Det innebär att hyresgästen själv får installera till exempel en diskmaskin eller andra detaljer beroende på vad man vill ha sin lägenhet. Enligt beräkningar kan hyran sänkas med 15-20 procent om man vill anamma denna modell.