Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sjukvårdsförsäkringar innebär trygghet för både arbetsgivare och personal

Länsförsäkringar är, med över 200 års erfarenhet och kunskapsutveckling, en av Sveriges främsta försäkringsaktörer. Den moderna försäkringsbranschen måste effektiviseras, och här ämnar Länsförsäkringar föregå med gott exempel. Nya områden växer fram i försäkringsvärlden, ett som är på kraftig frammarsch är sjukvårdsförsäkring där arbetsgivare tryggar sin konkurrenskraft genom ökad omsorg om sin största tillgång – de anställda.

Små- och medelstora företag väljer att i allt större utsträckning erbjuda sina medarbetare förmåner i form av försäkringar. Andreas Broström, produktchef Hälsa på Länsförsäkringar AB i Stockholm, berättar att ett affärsområde som vuxit oerhört de senaste åren är sjukvårdsförsäkringar – en speciell typ av personförsäkring där den försäkrade får tillgång till en specialistläkare inom mycket kortare tidsintervaller jämfört med den allmänna vården.
– De här försäkringarna ökar produktiviteten genom kortare frånvaro och lägre sjuktal. Sjukvårdförsäkringen var ofta en förmån för ledningsgrupper tidigare, men nu erbjuds allt fler den här typen av skydd. Idag har omkring 400 000 svenskar har den här typen av försäkring via arbetet. Försäkringen ger snabb tillgång till specialistläkare, röntgenundersökningar och operationer om det skulle behövas. Väntetiden är i allmänhet ett par dagar istället för månader. Om vi inte kan möta det tidsmässiga löftet utgår extra ersättning..

Komplement till den offentliga vården
Länsförsäkringar samarbetar med privata vårdgivare och underlättar därmed även för den offentliga vården.
– Genom att våra försäkringstagare får hjälp av de privata aktörerna belastas inte den offentliga vården mer än nödvändigt, och vi tränger inte undan någon. Vi ser detta som ett komplement till den offentliga sjukvården, något som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda som ett tecken på att man verkligen satsar på personalen, förklarar Andreas Broström.

Det handlar framförallt om att hjälpa företagen genom att dela på risken.
– Vi vill hålla priserna nere för att fler ska kunna teckna en sjukvårdsförsäkring. Samtidigt tummar vi inte på kvaliteten, utan samarbetar enbart med de främsta privata vårdgivarna. I dagsläget rör det sig om ca 1000 vårdgivare runtom i landet. Vi har i flera år toppat Svenskt kvalitetsindex ranking av de olika sjukvårdsförsäkringsbolagen.

Stabil prisnivå tryggar utvecklingen
Företagarna ska uppleva mervärden med försäkringen, och aktivt välja att satsa på den här typen av lösning. Andreas tror att området kommer att utvecklas, om man kan fortsätta hålla en stabil prisnivå. Här avslutar han med orden:
– Som marknadsledare är vi mycket måna om att ge våra kunder den service och kompetens som krävs av oss. Nöjda kunder är kunder som kommer tillbaka. Sjukvårdsförsäkringen går att köpa som ett tillägg till en vanlig företagsförsäkring eller som en del av en pensionslösning för de anställda. Det ska kännas lönsamt att satsa på detta – då kan vi attrahera fler kunder.