Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skandinaviens äldsta försäkringsbolag

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor grundades av ett antal fastighetsägare i Stockholm med syftet att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skadorna vid brand.
Verksamheten startades 1746 och därmed är Brandkontoret Skandinaviens äldsta försäkringsbolag.

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades vid en tid när bränder var ett stort problem i de tätbyggda stadskärnorna. Genom Brandkontorets medverkan skulle hus snabbt kunna återuppbyggas på samma plats där de brunnit ner. Fågel Fenix som reser sig ur askan blev Brandkontorets symbol och försäkrade hus fick sätta upp märket över huset port. Verksamheten tog verklig fart efter flera stora bränder på 1750-talet.
– Det var ett antal köpmän som startade verksamheten med att sätta in en summa pengar så att man skulle slippa betala premier vid skador. De ville att pengarna skulle förräntas och den verksamheten är fortfarande igång. Det kallas för allframtidsförsäkring, vilket innebär att om man en gång har tecknat en försäkring på en fastighet så gäller den för all framtid och det är ganska unikt. Även om huset brinner ner och man bygger upp ett nytt så gäller försäkringen ändå, berättar Torbjörn Callvik, VD på Brandkontoret.

Ett ömsesidigt bolag
Brandkontoret är ett ömsesidigt bolag, vilket betyder att försäkringstagarna också är bolagets ägare. Delägarna utgörs av privata fastighetsägare, fastighetsbolag och fastighetsägande företag och institutioner samt bostadsrättsföreningar.
– Vi förvaltar idag ungefär fyra miljarder kronor och totalt är cirka 7 000 fastigheter försäkrade av 25 000 i Stockholm. Det är en ganska ansenlig mängd, konstaterar Torbjörn Callvik.
Utöver allframtidsförsäkring tillhandahåller Brandkontoret även fastighetsförsäkring på årsbasis med försäkringsskydd avseende alla vanliga förekommande moment.
Att teckna fastighetsförsäkring hos Brandkontoret ger fördelar eftersom försäkringsvillkoren är utformade för att täcka de skador som kan uppstå i Stockholms unika bestånd av välbyggda fastigheter med stora kulturvärden från flera århundraden tillbaka.

Ett gott anseende
– Vi är lokala och har en liten personlig organisation som har ett gott anseende bland kunderna. Med en personal på 18 medarbetare har vi en personlig touch och vi är lätta att få tag på, säger Torbjörn Callvik.
Personalen sitter i fastigheter på Myntgatan 4 i Stockholm som man äger själva. Byggnaden, som ligger vid slottet, uppfördes 1679.
– Vi ska fortsätta att erbjuda allframtidsförsäkringar till fastighetsägare inom Stockholms län och vi ska naturligtvis vidareutveckla de erbjudanden vi har av fastighetsförsäkringar, säger Torbjörn Callvik och fortsätter:
– Det kapital vi har på fyra miljarder kronor återgår till fastighetsägarna. Det har givit en utdelning på åtta-tio procent per år, en väldigt bra investering för dem som har investerat i allframtidsförsäkring.
Torbjörn Callvik utsågs till VD för Brandkontoret den 1 juli 2012. Han kommer närmast från Skandia Liv, där han varit affärschef och ansvarig för Skandias produkt- och tjänsteerbjudanden under perioden 2006-2010.