Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skandinavisk Hälsovård skapar ökad trygghet inom vården

Skandinavisk Hälsovård AB har i drygt tio år erbjudit kostnadseffektiva och kvalificerade bemannings- och rekryteringstjänster av läkare. Nu erbjuder företaget även i viss utsträckning samma tjänster för sjuksköterskor som ett led i utvecklingen mot att bli en heltäckande leverantör av förstklassiga bemanningslösningar inom hälso- och sjukvården.

Skandinavisk Hälsovård är en koncern bestående av ytterligare två bolag: Svensk Närsjukvård AB och Doc Care AB. Koncernen har byggt upp ett expansivt nätverk över hela Sverige och kan idag erbjuda bemannings- och rekryteringslösningar för både läkare och sjuksköterskor. Man vänder sig till både offentlig och privat verksamhet, samt både primär- och sjukhusvården.
– Vi är nu inne på vårt elfte verksamhetsår och kan konstatera att vi vuxit stadigt sedan starten, säger Kristina Eld, vVD.
Företaget etablerades av läkare Börje Eriksson år 2000. Idag är Börje fortfarande kliniskt verksam och sitter samtidigt som koncernchef för Skandinavisk Hälsovård med dotterbolag.
– Eftersom vi ägs och drivs av kliniskt verksamma så har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna sätta oss in i våra kunders vardag. Vi kan därför matcha rätt person till rätt uppdrag, det är oerhört viktigt att allt fungerar smidigt för våra kunder så att de i sin tur kan erbjuda en högkvalitativ service till sina patienter, berättar Kristina vidare.

Står för solidaritet och miljö
Idag har koncernens tre bolag sammanlagt ca 80 läkare uthyrda. Eftersom det fortfarande råder läkarbrist i Sverige så finns det alltid uppdrag, den verkliga utmaningen ligger därför i att attrahera läkare.
– Jag tror att det är mycket tack vare vår personliga prägel som vi lyckats knyta till oss så många duktiga läkare och på senare tid även sjuksköterskor. Behovet av både läkare och sjuksköterskor har ökat kraftigt, och vi söker därför ständigt förstärka vår organisation, förklarar Kristina.
Skandinavisk Hälsovård är ett miljömedvetet företag med starka miljömål. Som exempel tillåts enbart miljöbilar som tjänstefordon. Företaget sponsrar även trädplantering inom projektet VI Skogen och stödjer Läkare utan gränser.

Arbetar efter högt uppsatta mål
Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO, Unionen och Akademikerförbunden sina medlemsföretag att ansöka om auktorisering. Auktoriseringen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. De tre bolagen inom Skandinavisk Hälsovård är samtliga auktoriserade sedan 1 juni 2011.
– Vi satte ribban högt redan från början, vi har alltid arbetat efter högt uppsatta mål, i och med auktoriseringen finns det nu officiellt på papper. Värderingarna är dock desamma som alltid, och vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet för att locka till oss de bästa inom branschen, kommenterar Kristina Eld avslutningsvis.