Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.
För en dryg månad sedan öppnades Citytunneln, den största infrastruktursatsningen i södra Sverige sedan Öresundsbron. Restiderna kortas och Skånes tillgänglighet ökar. Arbetsmarknad och bostadsmarkand är nu närmast gemensam över sundet. Byggandet av forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lund samt Fehmarn Bält-bron spär på optimismen i hela Öresundsregionen.

Senast i raden av intressanta initiativ är det nya Ideon Life Science Village. Europas största forskningspark som kommer att ligga i Lund. Detta tack vare en unik donation av entreprenören Mats Paulsson. Det blir ett centrum för forskning, innovation och samhällsbyggande. Intresset att etablera sig i Ideon Life Science Village är redan stort. Lunds universitet kommer att lägga ett centrum för cancerforskning i anläggningen. Region Skåne kommer att placera biobanken och delar av det regionala cancercentrat här. När verksamheten är igång beräknas 1000 personer arbeta här.
Skåne lockar människor och företag. Idéer omsätts till välstånd. Nya, fruktbara samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer sker kontinuerligt. Men det finns fortfarande gränshinder som måste lösas. Infrastrukturen över Öresund behöver byggas ut. Vi måste redan nu börja titta på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Annars riskerar denna goda utveckling att bromsa in.
I Skåne har vi som ambition att bli bäst i landet på biogas – eller varför inte i världen. Regeringen har också utsett Skåne till Pilotlän för grön utveckling, med särskilt fokus på energi och klimat. Vi satsar på hållbar tillväxt genom biogas, byggandet av hållbara städer, cleantech samt transporter.
Och våra förutsättningar är goda. Skåne är ett jordbrukslän med betydande djurhållning. Det är en förhållandevis tätt befolkad region. Det finns gott om råvaror för produktion av biogas och korta led mellan producenter och konsumenter.
Det finns många företag inom cleantech i Skåne som ligger i framkant. Men vi är bra i representerade i flera branscher. Det gör Skåne dynamiskt och dessutom mer stöttåligt i konjunktursvängningar.
Kommuner, region och stat är viktiga aktörer för en hållbar utveckling. Men den verkliga förändringskraften ligger inte hos det offentliga Sverige, den ligger hos företagen och öresundsborna själva.

Göran Tunhammar
Landshövding i Skåne Län