Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skanska fortsätter att flagga grönt i Umeå

Skanska är nu inne på tredje etappen i byggnationen av egenutvecklade lågenergihus på Gimoborg i Umeå. I nära samverkan med ESAB, Christer Johansson, kommunen och Umeå universitet har Skanska utvecklat ett hållbart bostadskoncept med minskad miljöpåverkan och mycket låga uppvärmningskostnader. Brf Gimoborg Kolmilan bygger på samma principer som det tidigare projektet Gimoborg Gröngård, ett bekvämt boende med nära till allt och dessutom med hållbarhet i grunden. Projektledare Mats Andersson beskriver kommande projekt på Sandåkern som en förädling av kunskapen bakom Kolmilan, med ännu större fokus på hållbara gröna lösningar.

Skanska har gjort sig allmänt kända för sin starka framförhållning när det gäller gröna lösningar.
– Vi integrerar ett grönt perspektiv i allt vi gör, och vi har mycket höga ambitioner nu när vi projekterar på Sandåkern. Över lag så har vi byggt flera ur miljösynpunkt fantastiska projekt med både solenergi och passivhusteknik. Sandåkern kommer att omfatta hus uppförda med senaste byggtekniken, förvisso inte med solceller på taken, men med andra energilösningar i teknikens framkant, redogör Mats Andersson.
Liksom för husen i Brf Gröngård och Kolmilan blir Sandåkern ett attraktivt, modernt boende för alla målgrupper förenat med fokus på höga miljökrav.

Sandåkerns föregångare
De tekniska lösningarna som integrerats både i Gröngård och Kolmilan bidrar till sänkta bostadskostnader, samtidigt som man sparar på miljön. Extraisolerade golv, väggar, fönster och tak tryggar en låg energiförbrukning. Intressant är också att ESAB gjutit in sensorer för att kontinuerligt kunna göra mätningar och följa upp hur husen beter sig, såväl under byggnationen som i ett driftskede.
Husen värms med lokalt producerad fjärrvärme och man har även satsat på energisnåla vitvaror. Varje bostadsrätt har en individuell varmvatten- respektive elmätare som visas på en display i respektive lägenhet för att de boende ska få möjlighet att själva påverka sin förbrukning och därmed också kostnaderna.
– Vi ser mycket positivt på projekten Gröngård och Kolmilan som en gemensam ledstjärna för framtida miljöoptimerade byggen. Den låga energiförbrukningen om ca 65 kWh/m2 för Gröngård och max 90 kWh/m2 för Kolmilan utgör ett av våra främsta försäljningsargument, och banar samtidigt väg för en helt ny typ av bostäder framöver. Härmed kan vi konstatera att Kolmilan, som byggs just nu, i mångt och mycket är Sandåkerns föregångare, fortsätter Andersson.

En grön byggarbetsplats
Skanska är en drivande aktör när det gäller lågenergikoncept i allmänhet. Samtidigt skapar man trivsamma hem. I natursköna Gimoborg är hemmen anpassade för livsnjutare i alla åldrar. Man bor lugnt och avskilt, men har ändå nära till allt. Skolor och daghem ligger runt hörnet och det är korta avstånd till universitetet, lasarettet och Strömpilens handelsområde.
Skanska profilerar sig som det gröna byggföretaget och flaggar för gröna byggarbetsplatser.
– Kolmilan är en grön arbetsplats där vi minimerar transporter och byter ut alla kemikalier mot miljöanpassade alternativ. Våra maskiner drivs med grön diesel och vi ser till att hushålla med resurserna när vi bygger, upplyser Mats Andersson.

En del av Nätverket
Det första Svanen-märkta huset utvecklades av Skanska och finns i Skåne. Nu vill man föra konceptet vidare och bygga enligt samma principer även i Umeå.
– Vi är en del av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Visionen är att Umeå år 2020 ska vara världsledande när det gäller hållbart byggande. Alla parter i nätverket har en viktig funktion att fylla, med våra egna förutsättningar bidrar vi till viktig kunskap för hållbart byggande. Vi fokuserar bl.a. på energifrågan i alla våra projekt, och sprider gärna kunskap här, säger projektutvecklare Andreas Wikman.