Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skanska i samverkansprojekt för lågenergihus

Skanska är mitt uppe i byggnationen av egenutvecklade lågenergihus på Gimoborg Gröngård i Umeå. I nära samverkan med ESAB, Christer Johansson, kommunen och Umeå universitet har Skanska utvecklat ett hållbart bostadskoncept med minskad miljöpåverkan och mycket låga uppvärmningskostnader.

Husen på Gimoborg Gröngård består av treor och fyror i totalt 24 bostadsrätter om två plan. Området ligger strax utanför Umeå centrum med goda kommunikationer strax utanför dörren. Ett attraktivt, modernt boende för alla målgrupper förenat med fokus på höga miljökrav är ambitionen.

Sensorer mäter lufttätheten
De tekniska lösningarna på Gimoborg Gröngård bidrar till sänkta bostadskostnader, samtidigt som man sparar på miljön. Extraisolerade golv, väggar, fönster och tak tryggar en låg energiförbrukning.
– ESAB har gjutit in sensorer för att kontinuerligt kunna göra mätningar och följa upp hur husen beter sig, såväl under byggnationen som i ett driftskede. I samverkan med universitetet anordnade vi även utbildningar kring lufttäthet och plastning, berättar Skanskas Andreas Wikman, projektutvecklare i Umeå.
Husen värms med lokalt producerad fjärrvärme och man kommer även att satsa på energisnåla vitvaror. Varje bostadsrätt kommer att ha en individuell varmvatten- respektive elmätare som visas på en display i respektive lägenhet för att de boende ska få möjlighet att själva påverka sin förbrukning och därmed också kostnaderna.
Andreas tillägger att inflyttning beräknas till strax innan sommaren och man ser mycket positivt på projektet som en ledstjärna för framtida miljöoptimerade byggen.
– Den låga energiförbrukningen om ca 65 kWh/m2 utgör ett av våra främsta försäljningsargument, och banar väg för en ny typ av bostäder framöver.

Sveriges gröna byggföretag
Skanska är en drivande aktör när det gäller lågenergikoncept i allmänhet.
– Vi profilerar oss som det gröna byggföretaget och flaggar för våra gröna byggarbetsplatser. Vi byter alla kemikalier mot miljöanpassade alternativ och våra maskiner drivs med grön diesel.
Det första Svanen-märkta huset utvecklades av Skanska och finns i Skåne. Nu vill man föra konceptet vidare och bygga enligt samma principer även i Umeå.
– Vi är en del av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Visionen är att Umeå år 2020 ska vara världsledande när det gäller hållbart byggande. Alla parter i nätverket har en viktig funktion att fylla, med våra egna förutsättningar bidrar vi till viktig kunskap för hållbart byggande. Vi fokuserar bl.a. på energifrågan i alla våra projekt, och sprider gärna kunskap här, säger Andreas Wikman avslutningsvis.