Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Skanskagymnasiets gymnasieingenjörer erbjuds provanställning på Skanska

Bygg- och anläggningsbranschen expanderar, inte minst i Växjö som är en av landets mest tillväxtbenägna kommuner. En utmaning som hela branschen står inför är de omfattande pensionsavgångar som kommer att ske successivt inom de kommande 10 – 15 åren. För att inte viktig kompetens ska försvinna så krävs det att man agerar redan nu. Det har Skanska gjort, i Växjö har byggföretaget etablerat en egen fristående gymnasieskola med ett treårigt teknikprogram och riksintag.

Skanskagymnasiet erbjuder det nationella teknikprogrammet med inriktningen samhällsbyggnad och miljö, passande för Skanska som profilerar sig som det gröna byggbolaget.
Det treåriga programmet förbereder studenterna för vidare studier på högskola och universitet. Skolan är också en av tio gymnasieskolor i landet som fått ett fjärde tekniskt år, därefter blir studenterna gymnasieingenjörer och därefter får provanställning på Skanska.
– Det fjärde tekniska året har vi infört nu i år med en inledande försökstid på tre år. Därefter kommer vi att utvärdera insatserna för att förhoppningsvis kunna fortsätta utbilda gymnasieingenjörer, berättar Kristin Danielsson, kommunikatör Skanskagymnasiet.

Värnar om personlighet
Söktrycket visar att Skanskagymnasiet är en eftertraktad skola, som exempel fick man 211 ansökningar till det fjärde tekniska året med 60 platser att fylla.
– Vi är en liten skola och det vill vi värna om även fortsättningsvis, understryker Elin Ivarsson, informationsansvarig. Vi har ca 150 elever idag, vi växer men vill behålla den personliga prägeln som syns så tydligt i mindre skolor. Våra elever är högpresterande och för att kunna vara det måste man få ta plats och synas.

Stark rekryteringsbas
Skanska har ca 3000 pågående projekt runtom i landet där gymnasieskolan är tilldelad ett antal praktikplatser. Samtliga av Skanskas verksamhetsområden finns representerade och projekten kan finnas var som helst i Sverige.
– Det här sättet att arbeta, att vara lyhörd och flexibel, förbereder våra elever för ett yrkesliv inom byggbranschen. Man får vara beredd på att uppdragen finns på annan ort. Skanska erbjuder också sommarjobb, ofta får våra elever jobb där de haft sin praktik, fortsätter Elin Ivarsson.
Skanska ser gymnasieskolan och framförallt det fjärde tekniska året som ytterligare en stark rekryteringsbas för att täcka upp framtida behov. Kommande pensionsavgångar utgör en mindre utmaning om man ser om sitt hus i förväg, en smart investering från Skanskas sida.