Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skapa tillväxt med hjälp av tidigare erfarenheter

Avancerad analys leder till resultat som från början kan ha verkat ouppnåeliga. Det handlar om att använda företagets all data om kunder, försäljning, risker etc på ett smart sätt, genom att omvandla den till information som medför att företagen kan fatta kloka beslut istället för att enbart lita på sin magkänsla. Liselotte Jansson, VD på SAS Institute AB, menar att ett analytiskt arbetssätt på sikt är en ren förutsättning för överlevnad.

Begrepp som effektivitet och konkurrenskraft har fått en ny innebörd, som efter krisen tycks vara tydligare än någonsin. Genom att på ett strukturerat sätt dra nytta av all den information som företagen har i sina datasystem och använda denna för ett proaktivt beslutsfattande kan företagen med mycket större säkerhet och precision fatta välgrundande beslut om framtida strategier och investeringar. Informationen blir således en strategisk tillgång.

SAS Institute erbjuder ett av marknadens mest tillförlitliga beslutsstöd, i form av lösningar för minskade kostnader och ökad lönsamhet som rätt använt kan skapa tillväxt hos vilket företag som helst. Med drygt 100 medarbetare i Sverige är SAS Institute en av Nordens största aktörer inom analys och beslutsstöd, företaget är även en del av världens största privatägda softwareutvecklare.

Över 30 år av konstant tillväxt
Företaget grundades 1976 av Jim Goodnight. Idag finns SAS Institute lokalt representerade i 113 länder, med över 11 000 medarbetare. Trots koncernens storlek har man lyckats behålla Jim Goodnights grundläggande filosofier om att medarbetarnas idéer och engagemang är avgörande för tillväxt.
– Det ligger ett stort värde i att de anställda motiveras och får ta egna initiativ, förklarar Liselotte Jansson. Vi är ett kunskapsföretag som utvecklas med hjälp av idéer från de anställda. Att nöjda medarbetare ger nöjda kunder är numera ett känt fenomen som i grunden bygger på ett enkelt koncept som verkligen fungerar.
På SAS Institute uppmuntras innovativa lösningar, det är på den här banan som företaget lyckats skapa en tillväxt som varit konstant i över 30 år. SAS Institute har även flera gånger om utsetts till bästa arbetsplats i olika delar av världen. Nyligen utsågs företaget till Sveriges bästa arbetsplats bland organisationer med upp till 250 anställda av Great Place to Work. Det är fjärde året i rad som SAS Institute mottar utmärkelsen.

– Vi har lyckats skapa ett tryggt och framgångsrikt team. Genom att våra medarbetare känt sig trygga under krisen har de fortsatt lyckats leverera över våra kunders förväntningar. Trots lågkonjunkturen kunde vi presentera ett positivt resultat i fjol och den största delen i vår framgång står medarbetarna för, konstaterar Jansson.

Det bästa av två världar
Med en bakgrund från IBM och finansvärlden har Liselotte lyckats tillgodogöra sig det bästa från de två världar som möts i SAS Institute. Stark motivation och sann entreprenörsanda är hennes grundläggande strategi.

– Jag vill skapa en platt organisation utan onödiga hierarkier. Genom att ge medarbetarna frihet under ansvar uppnår vi tillsammans de mål som vi eftersträvar. Visionen är att öka kontinuerligt och samtidigt behålla vår unika företagskultur där alla syns och hörs, poängterar Liselotte som avslutning.