Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

SKC stärker Sveriges kompetens inom kärnkraftteknik

När IT-kraschen kom i början av 2000-talet sökte sig många ungdomar till energibranschen, eftersom det ansågs vara ett säkrare framtidsval. Idag är många engagerade i klimatdebatten och intresset för utbildningar inom energiteknik, däribland kärnkraft och relaterad teknik, är större än någonsin. SKC – Svenskt Kärntekniskt Centrum, verkar för att stödja utvecklingen av attraktiva utbildningar för att säkerställa en fortsatt hög kompetens inom den svenska kärnkrafttekniken.

Verksamhetschef Jan Blomgren inleder med att poängtera att kärnkraften är nollvisionens teknik. Han syftar då på civila anläggningar med vattenkylda reaktorer, vilket också är den typ av teknik som tillämpas vid alla våra svenska kärnkraftverk idag.
– Detta är faktiskt den enda teknik över huvud taget som inte kostat ett enda människoliv.
De flesta är nog medvetna om händelserna i Japan. Hittills har det skett två stora olyckor med befintlig civil teknik, den första i Harrisburg i USA i slutet av 1970-talet och nu i Fukushima, Japan.
– Trots att båda olyckorna var omfattande så miste ingen människa livet till följd av dem. Jag tror inte heller att miljön kommer att ta allvarlig skada efter Fukushima. Tack vare modern teknik hålls eventuella skador inom kärnkraftverkets gränser, säger Jan Blomgren. Tjernobyl var en i grunden militär konstruktion, med ett risktagande vi aldrig skulle acceptera civilt.

Ny generation forskare
SKC etablerades för ca 20 år sedan för att stödja befintliga utbildningsinsatser inom kärnkraftteknik. Centret finansieras av de svenska kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn, samt Westinghouse och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Den främsta ambitionen för SKC är att aktivt bidra till att det utbildas tillräckligt många experter för att säkerställa industrins efterfrågan. Det gör man genom att stödja utbildningsinsatser vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola. Tack vare de intensiva samarbeten som SKC bedriver med lärosätena är kompetensnivån hög i Sverige med ett antal framstående forskare inom området.
– Vi är stolta över att ha etablerat en ny generation unga forskare. Janne Wallenius (KTH), Ane Håkansson (Uppsala universitet) och Christian Ekberg (Chalmers) är några exempel på unga, drivna forskare som vidareutvecklar en teknik i världsklass. Vi ser också att allt fler studenter söker sig till utbildningar inom kärnkraftteknik, berättar Jan Blomgren.

Svenska studenter vid utbildningsreaktor i Frankrike
KTH, Uppsala universitet och Chalmers har nyligen ingått ett avtal som möjliggör för svenska studenter att praktisera vid en utbildningsreaktor i Frankrike.
Eftersom vi saknar utbildningsanpassade reaktorer i Sverige innebär avtalet enorma kompetensförhöjande möjligheter för både studenter och forskare vid svenska lärosäten.
SKC sponsrar utbildningar inom de teknikområden som är unika för just kärnkraft, samtidigt finns ett växande behov av kompetens inom andra områden, exempelvis det mesta som har med stark elström att göra. Inom dessa områden etableras lösningar som liknar SKC för att stödja utbildningar för framtidens experter.