Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Skellefteå får norra Sveriges första guldmärkta miljöbyggnad

Nu har norra Sverige fått sin första byggnad som har en godkänd certifiering enligt klassningssystemet Miljöbyggnad. Det är ett flerbostadshus på Älvsbacka strand i Skellefteå som nått högsta nivån, guld. Trä är råvaran som användes i bygget och dessutom halverades byggtiden jämfört traditionellt byggande.

– Det unika i det här projektet är dels att vi bygger med trä som är förnyelsebart dels att samverkan med en annan leverantör halverade byggtiden jämfört med traditionellt byggande, säger Mikael Forsell från Lindbäcks.
Bygg i Trä AB är byggherre och har sedan upphandlat Lindbäcks i Piteå som totalentreprenör. Företaget Bygg i Trä ägs av Martinsons, Lindbäcks och White arkitekter. Klassningen av flerfamiljshuset är en aktivitet i det nationella projektet Trästad 2012, som Skellefteå kommun deltar i.

Husen byggs till största del inomhus

Upptill åttio procent av huset byggs klart inomhus exempelvis är kakel och klinker monterat i kök och badrum. De färdiga kök- och badrumsvolymerna från Lindbäcks monteras ihop med golv och väggar från Martinsons. Under den tiden används en stor ”montagehall” med inbyggd travers på byggplatsen för att skydda huset till dess taket är på plats.
– Det här är det intelligenta sättet att bygga hus i trä dvs att bygga nästan färdiga volymer och element inomhus och sedan sätta ihop dem på plats, säger Enar Nordvik, planarkitekt i Skellefteå kommun. Den här lösningen visar att det går att förena modern arkitektur med industriellt byggande.
För att bli godkänd som miljöbyggnad ligger ett gediget arbete bakom. Att dessutom nå högsta nivån guld och vara det första flerbostadshuset i Sverige är de olika aktörerna stolta över.
 
– Det är en fjäder i hatten för alla medverkande, säger Mikael Forsell och fortsätter övertygande. Eftersom fokus alltmer handlar om hållbarhet så är det en klar konkurrensfaktor i framtiden och vi får mer och mer önskemål från våra kunder att göra en miljöklassning.

Guldmärkt miljöbyggnad
Miljöklassningen har 15 olika indikatorer som ska uppfyllas inom områdena energi, inomhusmiljö och material. En del i det är dokumentationen av material är en miljögranskning exempelvis för väggar, fönster och trappor. En annan viktig del är ventilationen där det visade sig att det krävdes ventilationssystem med värmeväxling och då valdes en lösning där varje lägenhet skulle ha eget system och det innebär möjlighet till forcering av luftflöden till enskilda lägenheter.
– Miljöbyggnad är ett lätthanterligt verktyg som i arbetet med Älvsbacka strand tydliggjort och konkretiserat miljöarbetet för samtliga parter, säger Karina Antin, energi och miljöspecialist på White arkitekter.

Fakta om Sweden Green Building Council, SGBC
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen arbetar tillsammans med företag och organisationer inom bygg och fastighetssektorn för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.
Miljöbyggnad är ett av fyra certifieringssystem som SGBC använder sig av. Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetsbranschen. Systemet ger utmärkelserna Guld, Silver eller Brons och används för både bostäder och lokaler, nyproducerade som befintliga.
Byggnaden granskas på cirka femton punkter vad avser energi, inomhusmiljö och material. Var och en av punkterna värderas och vägs samman till ett betyg för hela byggnaden. Systemet är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek.