Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Skellefteå föregångare för hållbart byggande i trä

Skellefteå anses vara föregångare i Sveriges vision om att bli världsledande inom hållbart byggande i trä. Med lång erfarenhet inom området driver SP Trätek, en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, stora delar av utvecklingen inom hållbart byggande av bostäder, fastigheter och robusta konstruktioner som exempelvis broar, allt i trä.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har en omfattande verksamhet som sträcker sig över ett antal profilområden för forskning och utveckling. Att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och samtidigt främja näringslivets konkurrenskraft hör till SP:s huvudåtagande.

Forskning som stärker näringslivet
SP står för objektivitet och ambitionen att tillgängliggöra forskningsresultat som stärker näringslivet. I Skellefteå fokuserar SP på profilområdet Träteknik och träbyggande. SP Trätek omfattar alla delar av den hållbara byggprocessen inklusive utveckling av nya byggsystem, mätteknik och processtyrning för träindustrin.
I Skellefteå finns även laboratorier för att kunna bedriva forskning och utveckling inom trä- och verkstadsindustrin. Här bedrivs också nära samarbeten med universitet och högskolor, inte minst Luleå tekniska universitet med ett antal delade tjänster.

Flest träforskare i Skellefteå
SP Trätek har i Skellefteå framträdande kompetens inom mekanisk provning, klimatprovning, hydraulik, certifiering och utveckling av mätsystem. Landets största koncentration av träforskare verkar också lokalt i Skellefteå.
– Vi arbetar nära våra kunder som främst finns inom industrier som sågverk och snickerier men övrig mekanisk industri utgör också ett intressant tillväxtområde, berättar Johan Oja, Adj. Professor och gruppchef för området Förädling och processer, där han tillsammans med ett team på ytterligare 12 experter utvecklar speciell mätteknik och processtyrning för sågverksindustrin.

Fördelar med trä som byggmaterial
SP Trätek har även ett team som arbetar med byggande och boende, där man bl.a. utvecklar byggsystem och byggrelaterade produkter. Träbyggteknik, träbroar och massivträ är några specifika kunskapsområden som utvecklas kraftigt i Skellefteå. Något som också gjort Skellefteå till en föregångsstad vad gäller träbyggande.
Trä har många fördelar som byggmaterial. Förutom träs stora fördelar då det gäller att bygga kostnadseffektivt så är trä bland det bästa man kan välja ur miljösynpunkt. Som förnyelsebar råvara är trä koldioxidneutralt, det binder dessutom koldioxid som finns i den omgivande atmosfären. Trä lämpar sig också som byggnadsmaterial för energisnåla hus.
SP har för avsikt att driva utvecklingen vidare och växa inom profilområdet Träteknik och träbyggande. Johan Oja poängterar slutligen att den fortsatta tillväxten ska ske i nära samverkan med industrin.