Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå kommun stärker Norrlands varumärke som besöksregion

Skellefteå erbjuder fantastiska etableringsmöjligheter för företag inom alla branscher. Med ett starkt befintligt näringsliv samt en långt utvecklad och moderniserad infrastruktur har Skellefteå bra grundförutsättningar. Dessutom finns det gott om industrilokaler och tillgänglig mark för vidare byggnation. I framtiden kommer Skellefteå kunna bidra ännu mer till Norrlands attraktionskraft som turistmål, dels med helt ny ikon för regionen och dels med ett markant förstärkt serviceutbud.

Skellefteå står traditionellt för en betydande del av Sveriges exportnetto inom viktiga basnäringar som skogs- och gruvindustrin. Den starka positionen inom dessa näringar medför även positiva kringeffekter för övrigt näringsliv.
Näringslivschef Ola Mannberg beskriver Skellefteå som en riktig företagarstad med goda möjligheter för tillväxt inom alla näringar. Norra Sverige växer som turistmål med Lappland som välkänt varumärke världen över. Skellefteå har för avsikt att skapa en ännu starkare dragkraft för regionen och satsar därför stora resurser på att utveckla det som känns unikt, det typiskt norrländska.
– En grupp privata aktörer har initierat ett spännande projekt som kommer att stärka besöksnäringen ytterligare. På eget bevåg skapar de regionens nya ikon, en älg helt i trä som väntas bli ca 45 meter till kronan och som ska uppföras på gränsen mellan vår kommun och Arvidsjaur. Älgen väntas stå färdig till 2014 och kommer att locka besökare från hela världen, förutspår Ola.

Uppmuntrar evenemang
Skellefteåborna tycker även om festivaler, årligen anordnas en rad olika evenemang som lockar besökare långväga ifrån. Trästocksfestivalen är ett exempel, ett musikevenemang som motsvarar Woodstock. Festivalen pågår under några dagar i juli månad med artister som lockar en bred publik. Dessutom är allt gratis, vilket stärker festivalens attraktionskraft ytterligare.
– Vi har ett stort antal duktiga entreprenörer här som driver utvecklingen inom besöksnäringen. Från kommunens sida söker vi underlätta etableringar inom alla näringar, inte minst inom turism och upplevelser. Skellefteå som företagar- och besökskommun bidrar idag starkt till vår attraktivitet och våra evenemang bidrar självklart till att stärka den bilden ytterligare, berättar Ola Mannberg vidare.

Ökar sin internationella prägel
Skellefteå ökar sin internationella prägel och för att kunna ta hand om ett växande besöksantal likväl som en ökande befolkning måste den lokala tjänstesektorn utvecklas.
Det finns goda tillväxtmöjligheter inom segmentet och flera duktiga, nytänkande entreprenörer har redan etablerat framgångsrika verksamheter. Ola ger slutligen exempel på växande affärsgrenar som digital kommunikation och media, där unga Skellefteåföretag samverkar med globala jättar som Vodafone, Toyota, Adidas och Coca Cola m.fl.