Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

SKF LCC kan bidra till maximal kostnadseffektivitet i produktionen

SKF Lubrication Competence Centre AB (SKF LCC) i Linköping utvecklar, säljer och servar automatiska centralsmörjsystem som används inom tillverkningsindustrin, bl.a. för fordons- och komponenttillverkning. Bland kunderna finns världens största tillverkare av bl.a. skogs- och entreprenadmaskiner, personbilar, lastvagnar och förpackningslösningar. Verksamheten utgör till antalet anställda en utav de minsta i SKF-koncernen med 16 anställda, men med en stabilt växande volym och ekonomisk omsättning.

SKF LCC grundas på ett företag med gamla anor. Tidigt 1960-tal etablerade en driven entreprenör grunden för dagens verksamhet då han själv körde runt och monterade smörjsystem i Linköping med omnejd. Under ca tio år byggde företagets grundare upp verksamheten i mindre skala, och i början av 1980-talet byggdes lokalerna som företaget huserar i idag. Under uppstarten och en lång tid framöver var företaget generalagent för ett tyskt bolag som sedermera blev uppköpt av SKF 2004. Året därpå köptes även Linköpingsverksamheten och blev SKF LCC.

Optimerar kundens tillverkning
Till skillnad från SKF i Göteborg så har SKF LCC i Linköping ingenting med tillverkning av kullager att göra. De dimensionerar och kundanpassar automatiska smörjsystem för maskiner som i sin tur ska tillverka delar till exempelvis lastbilar. Alla komponenter som är rörliga måste ha någon form av smörjning för att inte slitas ut eller förstöras helt under operation. För en effektivare tillverkning med större kapacitet används automatiska smörjsystem som monteras med ledningar längs med processlinjen.
– Vi levererar kompletta system som optimerar våra kunders tillverkning. Med automatisk smörjning nås maximal kostnadseffektivitet, det är också det absolut bästa ut miljösynpunkt eftersom rätt mängd smörjmedel doseras per automatik. Det blir en jämn och hög kvalitet i produktionen, och dessutom förbättras arbetsmiljön med färre repetitiva moment, konstaterar Eva Sandén, VD SKF LCC.
Den verksamhet som SKF LCC bedriver i Linköping passar mycket bra in i koncernen som helhet med skarpt fokus på miljö, Lean och hållbarhet.

Tyngd i SKFs varumärke
Sedan SKF tog över har företaget utvecklats med fler produkter, mer personal och en betydligt större omsättning.
– Vi förväntar oss kunna anställa ytterligare ett par medarbetare under 2013, men det handlar om mycket speciell sälj-kompetens där vi måste ha rätt person från början. Här ifrån Linköping sköter vi försäljning över hela Norden och till viss del även England. Vi har alltså en påtaglig internationell prägel där vi snabbt måste möta förfrågningar över gränserna, förklarar Eva Sandén.
SKF LCC kommer också att flytta under 2013 eftersom man vuxit ur nuvarande lokaler. Samarbete bedrivs med SKFs övriga divisioner för att optimera kunderbjudandet. Eva understryker att en klar styrka är att kunden ser SKF som ett starkt och pålitligt varumärke – det ger tyngd även åt Linköpingsverksamheten. Tillsammans kan man leverera en helhet som få andra aktörer kan matcha.