Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Skolan som betonar småskalighet och vikten av bra praktikplatser

-Det som framför allt är utmärkande för oss är att vi är en liten skola, vi har omkring 175 elever här i Kalmar. Det berättar Stefan Eriksson, rektor på Kalmars praktiska gymnasium. En skola som betonar både fördelarna med småskalighet och vikten av att kunna erbjuda bra praktikplatser. De ser också till att eleven följer de kurser som branschen och Skolverket kräver.
Kalmars praktiska gymnasium har funnits sedan 2005 och ingår i Baggiums praktiska gymnasier, ett företag som driver 52 friskolor runt om i landet. Den första startades i Göteborg 1999 och Kalmar var den tionde som kom igång. Idag har verksamheten alltså vuxit och man driver skolor bokstavligen från norr till söder, det vill säga från Kiruna till Ystad. Man har dock inte gett upp sin småskalighet, en av tankarna bakom skolorna är att de ska vara så små att elever, lärare och annan personal lär känna varandra.
-Om en skulle skola vuxit så att den når upp till ett par hundra elever har vi valt att starta ytterligare en skola på den platsen, berättar Stefan Eriksson.

Mycket praktik
-Baggiums idé är att man lär sig mycket på arbetsplatserna och därför har vi mycket praktik, mer än på andra skolor, fortsätter Stefan Eriksson. Våra elever får mellan 30 och 40 veckors praktik, medan det vanligaste på andra skolor är att ha omkring 15 veckor.
Eleverna får en lärlingsutbildning där praktik varvas med kärnämnen och karaktärsämnen på skolan. Läsåret 2008/09 startade regeringen sin satsning på lärlingsutbildningar i det så kallade ”Lärlingsförsöket”. Den som vill kan ha samma praktikplats under alla tre åren kan ha det, något som i bästa fall skapar goda relationer och kontakter då det gäller att få arbete efter skolan.

Sjöfartsprogrammet
Skolan i Kalmar erbjuder de flesta praktiska program. I stort kommer det att finnas samma program i höst, då gymnasiereformen GY 11 genomförs runt om i landet. Här finns måleriprogram, elprogram, vård- och omsorgsprogrammet och så vidare. Man sticker dock ut genom att ha ett ovanligare program, nämligen sjöfartsprogrammet. Där kan man utbilda sig till matros, motorman eller fartygselektriker. Den första klassen med det programmet startade för två och ett halvt år sedan och är nu inne på sin sista termin och blir alltså klara med sin utbildning till sommaren. För dem som går dessa utbildningar kan praktiken innebära att man får följa med fartyg som åker till olika platser i världen.

Högskolebehörighet
Men även om skolan är starkt inriktad på att eleverna ska få mycket praktik, kommer de som går här även i fortsättningen att kunna få läsa kurser så de erhåller högskolebehörighet. Det sker ju vissa förändringar inom gymnasieskolan till hösten, förr blev alla som gått gymnasiet behörigha till att läsa på högskolan. Detta under förutsättning att de klarat av att få godkänt i de kurser som de gått. Så kommer det inte att bli automatiskt för dem som börjar gymnasiet från och med hösten 2011, men Stefan Eriksson betonar att det är viktigt att skolan erbjuder de kurser som behövs för att börja på högskolan eller universitet även fortsättningsvis.
– Det är viktigt att varje elev hos oss ska få möjlighet att få högskolebehörighet, betonar han. Det är bara att de säger till, så hjälper vi dem och ser till att de får läsa de extrakurser som de behöver.