Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Skövdeföretaget som är världsledande på lim

Konsultföretaget Evalcox AB i Skövde använder sig av experimentella och numeriska metoder som har utvecklats i både nationella och internationella forskningsprojekt för att mäta, modellera och analysera hållfasthetsegenskaper hos lim samt kompositer.
Verksamheten drivs av Kent Salomonsson och Tobias Andersson sedan november 2010.

Kent är universitetslektor sedan 2009 och Tobias har samma befattning sedan 2006. De båda deltar i en forskningsgrupp som leds av professor Ulf Stigh vid Högskolan i Skövde.
Kent och Tobias har många års erfarenhet av teoretiska, experimentella samt numeriska metoder för beräkning och analys av tekniska problem. De är specialiserade på att utvärdera hållfasthetsegenskaper hos lim och forskningsgruppen har cirka 30 artiklar publicerade i topprankade internationella tidsskrifter.
– Vi samarbetar med världsledande leverantörer och är öppna för alla uppgifter och utmaningar när det gäller hållfasthetsproblem. Det kan vara både mindre uppgifter och riktigt stora, säger Kent och Tobias.

Uppfyller hårda krav
Evalcox har specialiserat sig på tekniska lösningar av produkter för kunder vars produkter och processer måste uppfylla de hårdaste kraven. Från idé genom testning och validering erbjuder Evalcox kvalificerade stöd som leder till ökad effektivitet genom att minska tiden för produktutveckling.
Användningen av multifunktionella material ökar och konventionella metoder som till exempel svetsning, nitning etc. kan inte längre användas för att foga samman dessa material. Här anses limfogning vara en ersättare, dock är det en komplicerad process att bestämma hållfasthetsegenskaperna hos lim. Evalcox erbjuder specialiserad kompetens för att utvärdera styrkan hos limfogar för företag som befinner sig i detta paradigmskifte.

Beräknar styrkan av material
Skövdegruppen sysslar med utveckling av metoder för att beräkna styrkan av material. För att uppnå sina mål arbetar de med experimentella tekniker, numeriska metoder (FEM) och teorier för skade- och brottmekanik. FEM är en numerisk metod som gör det möjligt att utföra mer eller mindre komplicerade beräkningar med hjälp av datorer.
– Vår ambition är att vara det självklara valet för industri som vill införa den senaste forskningen om limmade konstruktioner i sina produkter, säger Kent och Tobias.
För att göra det möjligt att göra FE-analyser av storskaliga strukturer finns det ett behov av att utveckla metoder som ger tillräcklig noggrannhet inom en given tidsram. Evalcox utvecklar därför metoder där limskikt betraktas på strukturskala på samma sätt som teorier för balkar och skal.

Stora kunder
På hemmamarknaden siktar Evalcox in sig på stora kunder som till exempel Scania, SAAB, Volvo AB och Volvo Cars. Potentiella kunder finns även i Tyskland, Italien samt Schweiz. Amerikanska företag börjar nu visa intresse för företagets kunnande.
– Genom att delta i olika projekt vet vi var potentiella kunder finns. Eftersom efterfrågan på vårt kunnande ökar så ser vi med tillförsikt på framtiden, säger Kent Salomonsson och Tobias Andersson avslutningsvis.