Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Skövdes bostadssituation ska lösas

Skövdebostäders vd Dan Sandén har under sina 34 år på det allmännyttiga bostadsbolaget aldrig tidigare sett en lika exceptionell bostadssituation i Skövde som nu. Med över 26.000 personer i bostadskön varav mer än hälften är ungdomar ser Skövdebostäder värdet av att agera snabbt – bostadsbristen måste bekämpas och det tänker man också göra utan dröjsmål.

Takten för nyproduktion har växlats upp rejält inom Skövdebostäder. Snittet har legat på cirka 100-talet nya bostäder per år, nu satsar det kommunala bostadsbolaget på att uppnå minst det dubbla under kommande år. Ungefär 800 nya hyresrätter ska färdigställas inom de närmaste åren och det är Dan Sandén förvisso nöjd med – men han poängterar att det ändå behövs mer:
– Om Skövde ska vara en attraktiv stad att bo och verka i så måste vi öka takten på bostadsbyggandet. Som allmännyttigt bolag har vi en huvudroll i det, men vi ser också att bostadsmarknaden behöver backas upp med stöd från privata fastighetsägare.

Nya arbetssätt
I den nya affärsplanen blickar Skövdebostäder så långt fram som till 2030. Planen omfattar cirka 3000 nya lägenheter och från idag ska det investeras ungefär sex miljarder kronor enbart i Skövdebostäders regi. Dan Sandén hoppas att satsningarna kan inspirera även privata byggherrar i Skövde.
– Samarbete är det nya sättet att driva utvecklingen framåt, konstaterar han. Därför har vi redan etablerat samarbete med bland andra HSB och Arne Lorentzon AB för att bygga nytt i snabbare takt. Tillsammans tittar vi på utveckling av hela stadsdelar och mycket större projekt än tidigare.

Konkreta planer
Skövdebostäder är aktiva och har konkreta utbyggnadsplaner. I det ekoinspirerade området Aspö byggs för närvarande över 240 lägenheter samt en ny förskola. Området är unikt med en stark hållbarhetsprägel och hela produktionen ska certifieras enligt tre system samtidigt – passivhusstandard (FEBY12), Svanen och Miljöbyggnad nivå Guld.
– Att låta certifiera enligt de tre systemen samtidigt är aldrig tidigare gjort i Sverige. Vi visar vart vi står med den här satsningen, menar Dan Sandén, och påminner att det parallellt fortgår utveckling på andra håll, bland annat med nya smålägenheter för ungdomar.
– Skövdebostäder tar gärna på sig ledartröjan för att utveckla Skaraborgsregionen.