Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU förser jordbruks- och livsmedelssektorn med kunskap för utveckling av framtidens livsmedel

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) står för den största delen av landets forskning och utbildning inom livsmedelsvetenskap. Som drivande aktör har SLU ett samhällsansvar där man förser jordbruks- och livsmedelssektorn med kunskap för utveckling. Det är framförallt kvalitetsfaktorer som hållbarhet, hälsa och etik som kommer att ha ökande betydelse i framtiden, tror man vid Institutionen för livsmedelsvetenskap.

Institutionen för livsmedelsvetenskap utbildar studenter i såväl yrkesprogram som kandidat- och masterprogram inom ämnet Livsmedelsvetenskap. Inom Masterprogrammet FOOD-Innovation and market behandlas produktutveckling med inriktning mot hälsa, etik och miljöpåverkan. Programmet är öppet för alla som har intresse av produktutveckling ur ett vidare perspektiv.
– Masterprogrammet är relativt nytt, och ges på distans, berättar prefekt Åse Sternesjö. Vi har studenter från hela världen i programmet, vilket förstärker det globala perspektivet med fokus på hållbarhet, människors hälsa och etiska frågor.

Unik forskning
Som en av landets största forskningsenheter för livsmedel undersöker institutionen bl.a. hur olika faktorer i produktionen av råvaror påverkar den slutliga livsmedelskvaliteten. Alla typer av råvaror och livsmedel behandlas. Man har ett helhetsperspektiv där allt från råvarors sammansättning till den fysiologiska effekten av bioaktiva komponenter behandlas.
– Vi satsar mycket på att bredda vår kunskap inom just bioaktiva komponenter, förklarar Åse Sternesjö. Om vi kan bidra till att kartlägga samband mellan vad vi äter och effekter på vår hälsa kan vår forskning bidra till sundare matvanor.
En framgångsrik forskargrupp vid institutionen studerar t.ex. hur biomarkörer kan användas för att identifiera intag av fullkorn i spannmål. Om dessa implementeras kan dietister och annan sjukvårdspersonal skapa en bättre uppfattning om vad människor får i sig med kosten, men även i forskning för att kartlägga samband mellan kost och hälsa

Samverkan med livsmedelssektorn
Eftersom samtliga lärare vid institutionen själva är forskare i grunden så får studenterna, redan på grundnivå, kontakt med såväl de senaste forskningsrönen som aktuella frågor inom livsmedelsnäringen.
– Vi håller kontakt med våra alumner, som ofta kommer hit och föreläser efter några års arbete inom livsmedelsbranschen. Vi har vidare kontakt med intressenter på alla nivåer, från producenter av råvara till livsmedelsföretag och myndigheter. Studenterna gör ofta examensarbeten ute på företag, myndigheter eller här i vår forskarmiljö. Vi känner att vi har hittat en bra balans avseende undervisning, forskning och samverkan med näring och samhälle, konstaterar Åse Sternesjö.
Vid institutionen produceras även LivsmedelsSverige, en nationell webbaserad plattform med aktuell information och kontaktuppgifter rörande livsmedel och aktörer inom livsmedelssektorn.