Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

SLU studerar skogens konung i arktiska Sverige

Älgen är en välkänd symbol för Sverige. Detta nordliga, ståtliga djur representerar mycket av vår kultur och våra traditionella svenska värden, där natur och friluftsliv är framträdande bitar ur vårt sätt att leva. Inom projektet ICEMOOSE strävar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) efter att få en uppfattning om älgens betydelse för Sverige och framförallt för turismen, genom att långsiktigt studera älgens förhållanden i arktiska Sverige.

Klimatförändringen är ett stort hot för hela mänskligheten. Ur ett större perspektiv så är det inte bara vi människor som påverkas, utan hela vår jord och allt levande som finns här. Den svenska fjällvärlden är inget undantag, temperatur och nederbörd har förändrats och det ställer våra arktiska djur och växter inför nya utmaningar. Flera av våra nordliga arter är anpassade för en lång, kall vinter och korta, varma sommarperioder. Många av djuren är dessutom större i norr, älgen är ett typexempel på en art som hittills har frodats i vårt kalla, arktiska klimat.

Relationen klimat, älg och människa
Icehotel, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet stödjer SLU:s forskning om relationen mellan klimat, älg och människa. En utav de viktigaste aspekterna är att skapa en gemensam värdegrund för akademin och samhället, där universitetet samverkar med näringsliv, myndigheter och organisationer i syfte att stödja älgens fortsatta utveckling.
Man kan säga att de tre intressenterna sätter en egen prägel på projektet. För Icehotel handlar det om att på ett hållbart sätt utveckla naturturismen i norr, där älgen utgör ett viktigt inslag. Många turister besöker norra Sverige mycket tack vare älgen, att få se detta fantastiska djur i sin naturliga miljö och få uppleva en verklighet där älgen och människan lever sida vid sida.
– Det är oerhört spännande att arbeta med älgen ur det här perspektivet, säger Göran Ericsson, som leder forskargruppen på SLU. Vi arbetar i en miljö där älg och människa har levt tillsammans i över 6000 år. Det är också skrämmande att vi nu på samma gång ställer frågor som – kommer älgen att försvinna? Eller kommer den att bli mindre? Vi vill stödja älgens fortsatta tillväxt i norra Sverige, vårt bidrag är att ta fram fakta och informera intressenter om vilka åtgärder som kan tänkas behövas, bland annat.

Oöverträffad symbol för den svenska naturen
Svenska jägareförbundet ser i sin tur älgen som en nära nog oöverträffad symbol för den svenska naturen och jakten. För Sveaskog är älgen en viktig del av det svenska naturarvet, en tillgång som inte får gå förlorad utan som istället borde utvecklas mer.
– Vi kommer att använda oss av GPS-märkta älgar, dels för att hålla koll på deras tillstånd, och dels för att skapa en upplevelse där man har möjlighet att följa älgen i dess naturliga livsmiljö. Framöver kommer företag och organisationer även kunna adoptera en egen älg som de kan följa när som helst på dygnet. Att följa forskningen på nära håll kommer att bli en mäktig upplevelse som tilltalar många, tror Göran Ericsson.
Den svenska modellen för viltförvaltning är uppmärksammad över hela Europa. Älgen är dessutom känd världen över som den nordiska skogens konung. Den svenska turismen har ökat mer i jämförelse med andra europeiska länder.
– Genuina naturupplevelser är en viktig del, kanske till och med den viktigaste delen, av den positiva utvecklingen, konstaterar Göran Ericsson som avslutning.