Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Småland Airport – viktig del i hela regionens utveckling

Utveckling i expansiva Kronoberg med Europas grönaste stad Växjö i täten och vidareutveckling av Småland Airport är fenomen som går hand i hand. Det ena föder det andra. Växjö har blivit ett viktigt nav för södra Sverige, från Växjö når man ut i världen på ett sätt som inte var möjligt innan flygplatsens utveckling. Enligt flygplatschef Ulf Axelsson befinner man sig mitt i resan nu, mycket har utvecklats, men det finns fortfarande oerhört mycket kvar att förädla för att kunna leva upp till de höga krav som ställs i samband med ett kraftigt ökande antal resenärer.

Småland Airport ägs till 55 procent av Landstinget i Kronobergs län, 42 procent av Växjö kommun samt resterande tre procent av Alvesta kommun. Ägarnas målsättning är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad. Till detta hör också att i framtiden kunna möta betydligt högre krav vad gäller tillgänglighet, utbud (både destinationer och service) och inte minst miljö.

Ny flygplatschef med erfarenhet från två världar
Flygplatsen är en viktig del i regionens utveckling. Den globaliserade handeln kräver snabba kommunikationer med omvärlden. För många företags etablering i regionen är flygplatsen en förutsättning. Genom linjetrafik till Stockholm kan kronobergarna snabbt nå Europa och världen.
– Regionen växer och kräver därmed också förbättrade kommunikationsmöjligheter. Vi arbetar för att få fler destinationer, men det är inget som görs över en natt, säger Ulf Axelsson, som har erfarenhet från båda sidorna av flygbranschen då han tidigare varit VD på Malmö Aviation.
Ulf har också varit egen företagare då han under några år drev ett kemtekniskt utvecklingsbolag. Det är med andra ord en driftig och finurlig smålänning som axlat ansvaret för vidareutvecklingen av Småland Airport, och vi vet sedan tidigare att det är en lyckad kombination.
– Jag skulle kanske främst säga att jag har kompetens från två skilda världar och därmed möjlighet att sätta mig in i situationen ur flera perspektiv. Jag har med mig kompetens från flygbolagens sida, som kommer till nytta nu då jag arbetar för Småland Airports utveckling.

Inrikesflyget ingen stor miljöbov
Småland Airport ligger centralt mitt i expansiva Växjö.
– Vi har bästa tänkbara läge. Det kommer också med ett stort ansvar, inte minst när det gäller miljön. Därför arbetar vi mycket målmedvetet med miljöfrågor som rör framförallt buller och utsläpp. Nästa generations flygplats kommer att ha mycket tuffare krav att möta, vi planerar för detta redan nu.
Flyget är det mest flexibla transportslaget, med unika fördelar som tidseffektivitet och komfort.
– Jag anser att flyget får ta mycket kritik, men faktum är att inrikesflyget enbart står för två procent av de totala utsläppen. Den största miljöboven ligger alltså inte i inrikesflyget. Alla transportslag behöver utvecklas, och det vore mycket fördelaktigt för alla parter om det gjordes i samverkan, anser Ulf.
All utveckling är bra för regionen, oavsett om det handlar om flyg eller järnväg. Ulf Axelsson ser mycket positivt på framtiden för Småland Airport och Kronoberg.