Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

SMART:a lösningar för utbildningar och möten

Visionen för Netsmart AB är att erbjuda världsledande produkter för utbildning, möten och presentationer som både förenklar och förbättrar kommunikationen mellan utbildare och deltagare.
Företaget grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen, som har jobbat med SMART Board sedan 1996.

Efterfrågan på lösningar som ger möjlighet att ha kvalitativa och effektiva möten på distans ökar. Därför ser många nyttan i att införskaffa utrustning som fungerar lika bra i klassrummet som i konferensrummet. Genom att erbjuda marknadsledande lösningar från de största tillverkarna på marknaden kan Netsmart AB hitta skräddarsydda lösningar som passar kundens behov.
– Då kommunikationsteknik och effektiva möten är av hög prioritet idag ser vi att allt fler företag vill hitta alternativa arbetssätt till det vanliga blädderblocket och fotandet av det, säger Alexandra Blomberg, utbildningschef på Netsmart.
Det är behovet och kundens arbetssätt som avgör önskemål på lösning där den interaktiva skrivtavlan har en given plats. Till den interaktiva skrivtavlan medföljer alltid en användarvänlig mjukvara.
SMART levererar två olika slags mjukvaror, den ena skolanpassad och den andra inriktad mot företag – SMART Meeting Pro.

Två i ett
Med SMART Meeting Pro behöver du inte längre tänka på att behöva ha två lösningar i lokalerna, som till exempel en whiteboard som du skriver på och en projektor som visar din presentation. Tänk dig att du får två i ett. Att kunna göra dina ”add hock”-anteckningar direkt i din Power Point presentation samtidigt som du kan fånga deltagarnas idéer och tankar på din digitala whiteboard. Smart nog så kan du skicka anteckningar från mötet till alla deltagarna innan de ens lämnat rummet, vilket innebär mindre efterarbete.
Du kan även levandegöra och direkt rita i dina Word- och Excel-dokument på tavlan. Sedan sparar man enkelt de förändringar i dokumenten som gruppen var överens om.

En modern pedagogik
– Det är en ny modern pedagogik förenat med detta arbetssätt och därför trycker vi på utbildning vid införskaffning av våra lösningar för att nå bästa resultat. Och självklart kan man ta del av våra utbildningar på olika sätt. Antingen kommer vi ut till er som kund, eller så kan man gå en webbaserad utbildning eller ta del av allt material på en webbplats, säger Alexandra Blomberg.
Dagens ungdomar, som kommer att vara våra kommande anställda, är en del av den digitala generationen och för många av dem är detta ett naturligt arbetssätt. Att arbeta med moderna arbetsredskap under möten, oavsett om det är på det lokala kontoret eller om man vill dela dokument live med kontoren runt omkring i världen.
– Våra lösningar bidrar till effektivare, roligare, kreativare och enklare möten, som är en självklarhet för många av dagens ungdomar, säger Alexandra Blomberg.