Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Småstadsidyllen även företagarnas paradis

Runt den vackra Lindesjön växer småstadsidyllen Lindesberg sig lite större och lite starkare för framtiden. Det går snabbt att konstatera att allt fler hittar till Lindesberg.

Intresset för Lindesberg är ingen ny företeelse utan snarare en stadigt tilltagande trend som pågått under en tid. Kommunen har för avsikt att ta tillvara på alla möjligheter när det gäller inflyttning, nyetablering och inte minst tillväxt i befintliga företag.

Bostadsfrågan i mitten
Det är numera allmänt känt att människor söker livskvalitet och flyttar till orter som kan erbjuda det – inte som tidigare då jobben till stor del styrde vart man skulle bo. Friheten är på det sättet större idag – men det måste också finnas ett bra underlag på bostadsmarknaden.
– För några år sedan antogs en ny översiktsplan för Lindesbergs stad och nu arbetar vi med översiktsplanen för hela kommunen. I centralorten har vi pekat ut nya områden för byggnationer, berättar kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson. När bostadsprojekten fortfarande bara var spekulationer hopades intressenter och det bildades snabbt en bostadskö.
Det kommunala bostadsbolaget Lindesbergsbostäder har fått i uppdrag att i snabbare takt bygga ut nya områden, och det har i sin tur bidragit till att intresset ökar bland privata byggherrar också.
Lindesberg är på god väg att bygga bort sin bostadsbrist, men än finns det mycket kvar att göra. Kommunen och Lindesbergsbostäder visar stort engagemang för frågan och kommer att fortsätta prioritera utveckling av den lokala bostadsmarknaden.

Rikt föreningsliv viktig framgångsfaktor
Bostadsfrågan tycks stå i mitten av allt. Där det finns attraktiva bostäder finns det alltid möjligheter, kan man även visa upp ett rikt föreningsliv så finns allt att vinna. I Lindesberg finns det sedan länge ett stort engagemang inom föreningslivet och det vill kommunen gärna stötta och vidareutveckla.
– Lindesberg är en stor idrottsstad med evenemang som involverar hela kommunen. Vi har under många år satsat på att bygga upp en omfattande idrottsverksamhet, vilket bland annat speglas i multiarenan Lindesberg Arena. Här är det liv och rörelse alla dagar i veckan – men vi har så mycket mer än arenan, säger Irja Gustavsson.
Lindesberg tillhör en väldigt liten skara mindre kommuner som har fler än en ishall. Att det har en stor betydelse för samhällets utveckling tydliggörs då över 2200 barn har fått hjälp med att låna skridskor, samt hjälp med att knyta skridskorna. Det har lett till att fler barn har fått möjlighet att få prova på skridskoåkning via de så kallade knytgubbarna, det vill säga volontärerna.
– Knytgubbarna är ett exempel på hur man bidrar till att bibehålla vår starka idrottskultur.
Det rika föreningslivet bidrar också till att stärka gymnasieskolans idrottsprofil som utmärker Lindesberg.

Företagarnas paradis på sikt
Lindesberg arbetar strategiskt för att klättra på Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i kommunen. Bostadsbyggnationer och idrottssatsningar är viktiga bitar – men det behövs ännu mer för att Lindesberg ska bli även företagarnas paradis.
– Vi strävar efter hållbara resultat och är medvetna om att sådana satsningar kan ta tid. Vi jobbar målmedvetet för att behålla en högre nivå och ranking över tid. Därför söker vi nu närma oss näringslivet ytterligare för att skapa en aktiv dialog kring vad vi ska förbättra för framtiden, förklarar Irja Gustavsson.
Politiker och kommunala tjänstemän besöker företagare i Lindesberg för att skapa en gemensam arena för idéer. Att bara vara närvarande och lyssna kommer man långt med – i Lindesberg vill kommunen gärna ta ett steg längre som näringslivets partner i olika utvecklingsfrågor.