Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Smedjebacken – en kommun att räkna med när utvecklingen går framåt

Vidsträckta naturvårdsområden, jakt och fiske, camping och relaterade naturupplevelser utmärker Smedjebackens kommun i södra Dalarna. Som de andra kommunerna i Bergslagen kännetecknas Smedjebacken också av en stark tillverkande industri, här med fokus på stål. Ovaco Steel är fortfarande traktens största privata arbetsgivare, men Smedjebacken har också gjort en resa från traditionell bruksort till blomstrande småföretagarkommun.

Ett stort antal mindre företag har slagit rot i Smedjebacken under senare år. Många verkar som underleverantörer till stålindustrin och den moderna verkstadsindustrin är långt avancerad. Kunskap och högteknologi kännetecknar därför kommunens företag, som också drivs av en stark framåtanda.

Boost för handeln
Med sin närhet till både Ludvika och Borlänge är Smedjebacken en självklar boendekommun. Det geografiska läget har dock utgjort en utmaning för handeln, eftersom många väljer att ta bilen till de större städerna för att handla. För att stötta handels- och serviceverksamhet har kommunen satsat på utveckling av särpräglad småstadshandel, ett framgångsrikt koncept som bygger på hög servicenivå med trygga handelsrelationer.

En av Sveriges största insjöhamnar
Smedjebackens småbåtshamn är en av Sveriges största insjöhamnar belägen mitt i grönskan. Med sitt rika båtliv är Smedjebacken också en omtyckt sommarstad med ett stort antal fritidshus.
– Vi är stolta över vad vår kommun har att erbjuda, konstaterar näringslivschef Lennart Silfverin. Vi tar gärna tillfället i akt och visar upp vad vi har, därför anordnar vi Augustifesten som exempel. Här får lokala idrottsföreningar och hantverkare visa upp sina verksamheter, driva försäljning och bjuda på underhållning.

Mindre kommun med hög kompetensnivå
Det finns planer på att återuppliva Grängesbergsgruvan i Ludvika omkring 2014. Eftersom Ludvika och Smedjebacken har samma arbetsmarknad kommer det med stor säkerhet att generera ett stort arbetskraftsbehov i regionen.
Med sina knappt 11 000 invånare är Smedjebacken en mindre kommun, kompetensnivån är dock hög och Smedjebacken är att räkna med då högteknologiska företag i regionen utvecklar sina verksamheter.
– Det talas om ca 2000 nya arbetstillfällen i regionen inom fem år. I kombination med stora pensionsavgångar handlar det om upp till 5000 arbetstillfällen totalt. Vi utvecklar därför en strategi för att få människor att vilja flytta hit, gärna i målgruppen 28 – 35 år, rundar Lennart Silfverin av med.