Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Smidigare kommunikationer ger nöjda kunder

Luleborna kan vara stolta över sin lokaltrafik. Förutom att den anses vara en av Sveriges bäst fungerande, genomsyras den också av ett särpräglat miljökoncept där Luleå Lokaltrafik AB hjälper kommunen att uppnå fastställda miljömål för resandet.

Nationella mål har under flera år varit att få fler människor att välja kollektivt resande, och i Luleå har man lyckats bra. En vanlig vintervecka reser omkring 100 000 personer med Luleå Lokaltrafik, och återigen kammar det kommunalägda bolaget hem förstaplatsen som Sveriges bäst fungerande lokaltrafik med landets mest nöjda bussresenärer.

Nöjda resenärer väljer kollektivt
Sedan Luleå kommun valde att satsa på det nya snabba linjenätet för nära åtta år sedan har luleborna varit Sveriges mest nöjda bussresenärer. I årliga mätningar har det visats att Luleå Lokaltrafik lyckats bäst med uppgiften att ombesörja den lokala kollektivtrafiken, man ligger ca 25 procent över riksgenomsnittet.
– Nöjda kunder medför ett ökat kollektivt resande, konstaterar Luleå Lokaltrafiks VD Ange Björk. Inför 2010 höjde vi ribban rejält för att anta utmaningen att tillsammans med lokalborna minska koldioxidutsläppen här i Luleå. Vi införde bl.a. rabatterade periodkort under sommaren, vilket resulterade i en markant ökning av antalet resenärer under vår s.k. lågsäsong.
Den allra bästa effekten för att minska koldioxidutsläppen fås när man kan övertyga bilister att ställa bilen och välja ett kollektivt resealternativ istället.
– Vi är naturligtvis oerhört glada över att vi lyckats med ambitionen och fått fler att inse fördelarna med kollektivt resande. Samtidigt arbetar vi mycket med att sänka våra egna koldioxidutsläpp genom att vi använder mer förnyelsebara drivmedel, förklarar Björk vidare.

Även etta bland ungdomar
För drygt tre år sedan infördes ett rabatterat system för ungdomar och seniorer, som erhåller 25 procent rabatt på kortresor. Satsningen medförde som man hoppats på att fler valde att resa med Luleå Lokaltrafik. Sedan 2009 har Luleå Lokaltrafik även landets mest nöjda resenärer bland personer upp till 25 år.

Biogasdrivna fordon till 2014
Ytterligare en ambition är att Luleå Lokaltrafik i samverkan med Luleå kommun ska integrera ett antal bussar som drivs med biogas fram till 2014. Biogasen kommer att fås ifrån den lokalproducerande enheten Uddebo reningsverk.
– Även förarens körsätt kan minska bränsleförbrukningen, och vi har infört enskilda uppföljningar på varje förare och varje buss för att säkerställa korrekt och tidsenlig feedback. Resultatet har varit över förväntningarna, och vi har med denna enkla åtgärd lyckats sänka bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen ytterligare, poängterar Ange Björk.

Kort om Luleå Lokaltrafik
Luleå Lokaltrafik AB servar det 180 km långa linjenätet kring Luleå tätort med omkring 1000 turer per dygn. Till sitt förfogande har man 49 bussar och nära 120 årsanställda. Kärnverksamheten kompletteras med planering och marknadsföring av bussresan, information och biljettförsäljning, samt garage- och verkstadstjänster i egen regi.