Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Snabba insatser räddar liv

Ofta kan det handla om minuter när det gäller att rädda liv vid en trafikolycka, en brand eller någon annan olyckshändelse.
Värends Räddningstjänst, som verkar i Växjös och Alvestas kommuner, sysselsätter totalt cirka 250 personer och cirka 50 av dessa har ständig beredskap för att rycka ut vid en allvarlig olycka.

Värends Räddningstjänst är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Växjös och Alvestas kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet och åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet i kommunen.
– Vårt huvuduppdrag är att rycka ut vid räddningsinsatser och vårt andra ben består av förebyggande insatser som tillsyn, rådgivning och utbildning, berättar Jörgen Waldén, räddningschef på Värends Räddningstjänst.
Räddningstjänstens medarbetare består dels av heltidsanställda brandmän i Växjös och Alvestas kommuner och dels av deltidsanställda i de mindre orterna i regionen – från Lammhult i norr till Västra Torsås i söder. Bemanning finns på totalt elva platser.
Värends Räddningstjänst har totalt cirka 250 medarbetare. 60 personer arbetar på heltid i verksamheten och majoriteten, cirka 190, är deltidsarbetande personal.

En stor resurs
– Våra deltidsanställda brandmän är tjejer och killar som har andra arbeten inom näringslivet, till exempel inom industrin eller som lärare. Med kort varsel ska de vara redo vid ett larm och sitta ombytta i brandbilen. Dessa människor är en väldigt stor resurs för hela samhället. Vår verksamhet skulle inte fungera om inte näringslivet hade varit välvilligt inställda till att ha deltidsbrandmän på sina arbetsplatser, säger Jörgen Waldén.
De vanligaste uppdragen för Värends Räddningstjänst är att rycka ut vid trafikolyckor och brand.
­– Vid trafikolyckor så gör vi mest nytta avseende personskador. Vi har nu en ny verksamhet i samarbete med Landstinget och det är att rycka ut vid larm om hjärtstopp eller allvarliga första hjälpen-olyckor. Detta är en trygget, inte minst för dem som bor utanför tätorterna, konstaterar Jörgen Waldén.

Tiden – en viktig faktor
En mycket viktig del i utryckningsverksamheten är tiden.
– Vi jobbar hela tiden mot tiden från det att en olycka sker tills någon person eller vi själva gör en insats. Helt avgörande är ju att någon larmar tidigt. En fungerande brandvarnare är den viktigaste livförsäkringen mot brand i hemmet. För att minska på utryckningstiden satsar vi nu på förstainsatspersonal. Det innebär att en av brandmännen har en egen bil i anslutning till sin bostad och kan åka direkt till olycksplatsen därifrån. På så sätt så kanske vi kan tjäna tre-fyra minuter vid en olycka, säger Jörgen Waldén.

Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla
Jörgen Waldén understryker att räddningstjänsten vill verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla.
– Vi ser ju att många företag satsar på utbildning av sina anställda och detta är något som vi gärna ställer upp på. Vi arbetar också med att bredda vår egen verksamhet och vi vill gärna ta större ansvar för våra ungdomar. Vi är till exempel ute på alla körskolor i Växjö och träffar både ungdomar som tar körkort och deras handledare, som oftast är föräldrarna. Nu vill vi bli ännu mer aktiva ute hos högstadieeleverna, där ser vi ett behov att vara närvarande, säger Jörgen Waldén.
Värends Räddningstjänstförbund styrs av en politisk direktion bestående av sex ledamöter och sex ersättare, tre ledamöter och tre ersättare från Växjös och Alvestas kommuner och där ordföranden alltid kommer från Växjö kommun.