Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Snabbt enkelt och nära – tillsammans skapas ett gott näringslivsklimat och framtidstro

När stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist i Sävsjö kommun skapar sina prunkande planteringar i Sävsjös Trädgård är det tre faktorer som är avgörande: bra jord, växter i samklang med omgivningen och så kärleksfyllda händer som ger en god omvårdnad.
De faktorerna går också att anpassa till näringslivet i Sävsjö kommun. För att näringslivet ska prunka måste det finnas ett gott klimat för nyföretagande, bra service till företagen och en möjlighet till samverkan med övriga aktörer.

Detta är även de tre benen vårt näringslivsbolag står på och finns med som ägardirektiv, säger Helena Gill, vd för Sävsjö Näringslivs AB. SNAB:s fokusområden är nyföretagande, företagsservice och samverkan skola-näringsliv. Utifrån dessa områden arbetar vi sedan målstyrt i vår verksamhet.
Näringslivsbolaget bildades 1996 och ägs till hälften av Sävsjö kommun och Sävsjöortens näringslivsförening. Bolagets uppgift är att vara en länk mellan kommunen och näringslivet och det är Helena som tillsammans med Bo Widestadh, vd för Sävsjö Industribyggnader och Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef på Sävsjö kommun, som har ett helhetsgrepp om näringslivsutvecklingen i kommunen.
Företagsstrukturen i kommunen är ganska typisk för Jönköpings län. Många mindre familjeföretag i trä- och livsmedelsbranschen, färre antal tjänsteföretag och ett fåtal större företag. Bland de större finns Skruf Snus, A-Lackering och Orwak.
Tillkomsten av Skruf Snus är en smått fantastisk historia. År 2002 satt ett par entreprenörer från Handelshögskolan och letade efter företagslokaler på internet. De hade bestämt sig för att börja tillverka snus och målet vara att kapa åt sig en promille av marknaden för Swedish Match. När de hittade det före detta mejeriet på Sävsjö kommuns webbplats var saken klar.
Det fick bli Sävsjö och tack vara en snabb och enkel hantering från både kommunens och Sävsjö Industribyggnaders sida så var snart etableringen ett faktum. Idag är det gamla mejeriet sedan länge urvuxet och ett ny stor fabrik har vuxit upp på det södra industriområdet i Sävsjö.
Hur gick det med marknadsandelarna då?
Jo, idag överstiger de vida den önskade promillen och antalet anställda har gått från en handfull till cirka 150 personer.
Och för Bo Widestadh är det förstås ett kärt besvär när nya lokaler behöver byggas och fler företag vill hyra.
Finns det en bra lokal ledig så är det lätt att väcka intresse hos en företagare och fylla den med verksamhet, säger han. Men det är en balansgång att gå för bolaget mellan tomma och fullt utnyttjade lokaler.
Vad har då kommunen för betydelse för ett gott näringslivsklimat och en god tillväxt?
Kommunen har en viktig roll för ett samhälles utveckling, även om många olika aktörer måste samverka för att skapa ett bra klimat för nyinflyttning och företagsutveckling. Tillväxten kan kommunen inte styra, men vi kan skapa förutsättningar för att den kan ske. Detta genom god samhällsservice, ett strategiskt arbete för förbättrad infrastruktur och en bra dialog med medborgarna, säger Kristin Nilsdotter Isaksson.

Och tittar man på den senaste statistiken så har Sävsjö uppenbarligen kommit en bra bit på vägen mot ett ännu mer blommande näringsliv.
I Svenskt Näringslivs ranking vad gäller lokalt näringslivsklimat ligger man på plats 54, en klättring på 25 platser från 2011.
När det gäller nyföretagande så visar Nyföretagarbarometern att Sävsjö finns på plats 93 i landet vilket ger en 3:e placering i länet.
Så det som är ett vinnande koncept för Sävsjös trädgård är också ett vinnande koncept för näringslivet i Sävsjö kommun.

Ywonne Gill