Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Södra cell, Mörrum – Omsättning 1,7 miljarder

Södra Cell, Mörrum kan i år fira 48-årsjubileum som storproducent av pappersmassa. 1962 genomfördes det första koket av massa på bruket. Års-
kapaciteten var då 140.000 ton. Idag talar man på bruket om helt andra siffror.

Produktionskapacitet, år 2009, var 442.133 ton massa varav 297.000 ton är långfibermassa och 145.000 ton är kortfibermassa. Brukets omsätt- ning var under samma period 1,7 miljarder kronor. Södra Cell är idag en av världens ledande tillverkare av marknadsmassa.
Platschef på Mörrums Bruk är Magnus Olsson. Antalet anställda är cirka 400 personer och yrkeskategorierna är många; Driftoperatörer, Elektriker, Konstruktörer, Reparatörer, Styr- och reglermekaniker, Drifttekniker, Ingenjörer samt Administrativ personal, Kemi- och laboratorisingenjörer, Drift- och systemtekniker och Bygg- Transport och Förrådspersonal.

Historik
– 1962 Det första koket av massa på Mörrums bruk genomfördes. Årskapacitet 140.000 ton.
– 1979 Invigning av linje 2, en ny lövmassalinje, brukets kapacitet fördubblas.
– 1986 – 1995 Bruket byggs ut och moderniseras för mångmiljardbelopp, bland annat en ny sodapanna, helautomatisk flishanteringsanläggning, nytt kokeri och blekeri. 1995 för bruket tillstånd klart för produktion av 460.000 ton massa per år.
– 2000 För första gången produceras mer än 400.000 ton massa vid Mörrum Bruk.
– 2002 Biologisk reningsanläggning och freonfri kylning av hela fabriken står klara. Ny ångpanna invigs.

Råmaterial i tillverningen
– Vi använder två miljoner kubikmeter ved per år i våra tillverkningsprocesser, säger Platschef Magnus Olsson, varav från Sverige 1.750.000 m3 och som import 250.000 m3.

Distributionen av pappersmassa
– Av brukets tillverkning av pappersmassa går 87% på export. Frakterna sker med fartyg, järnväg och per landsväg. Det ojämförligt största mottagarlandet är Italien följt av Sverige, Frankrike, Österrike, Tyskland, Belgien, Ungern, Storbritanien, Schweiz och Nederländerna.
13% av tillverkningen distribueras inom Sverige där frakterna sker per bil eller järnväg.

Produkter från Södra Cell Mörrum
– Södra Black R: Filterpapper, tapetpapper, etiketter, näsdukar, toalettpapper, pappershanddukar.
– Södra green T: Kataloger, veckotidningar.
– Södra green 70 Z: Kataloger, veckotidcent r, dagstidningar.
– Södra gold Birch Z: Kontors- och kopieringspapper (obestruket), reklambroschyrer, magasin, förpackning, tryckt kartong.

Viktiga prioriteringar
– På Södra Cell i Mörrum tillämpar vi följande prioriteringsordning säger Magnus vad gäller allmänna begreppstermer:1. Personsäkerhet 2. Yttre Miljö
3. Kvalitet 4. Produktion

Energiproducent 2009
– Självförsörjande av elenergi
– Effektförbrukning cirka 39 MW
– Elproduktion: 354 GWh – 99% grön el (från förnyelsebara bränslen)
– Förbrukning: 324 GWh
– Fjärrvärmeleverans till Karlshamns kommun: cirka 175 GWh/år, vilket motsvarar uppvärmning av cirka 8.500 villor. Motsvarar en oljebesparing av cirka 17.000 m3 per år.

Miljö
– Tillståndsprövning om utökad årsproduktion till 560.000 ton genomfördes under 2008.
– Tillstånd att producera lignin erhölls.
– Hela verksamheten har prövats mot nya miljöbalken – jämföras med EU:s riktlinjer för miljöpåverkan.
– Tillstånd för ny deponi beviljades i augusti 2008.

Blickar framåt
– Satsningar inom den närmaste femårsperioden kommer att handla om nya produkter, utökade energileveranser och förbättringar inom miljöområdet genom investeringar. Stort focus ligger på arbetsmiljö och trivsel redan idag men det kommer att öka ytterligare för att ta bruket till en, än bättre, position. Vårt arbete med personalaktiviteter, för trivsel på vårt företag, är idag stort och vi har inga tankar på att minska detta. Tvärtom, det är genom en personal som trivs på sin arbetsplats som vi konkurrerar och detta skall vi förstärka ytterligare, avslutar Magnus Olsson.