Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Södra visar att det går att bygga avancerade konstruktioner i trä

Ett miljömässigt och produktivt skogsbruk utgör grunden för samtliga verksamheter inom Södra. Att integrera mer trä i robusta och avancerade konstruktioner har blivit en av framtidsambitionerna inom organisationen och Södra satsar därför på industriell träbyggnation i samarbete med bl.a. Linnéuniversitetet. I Växjö bygger Södra framtidens hållbara idrottsanläggning, närmare bestämt en tennishall med stomme av limträ och väggar dels av massivträ, dels konventionell regelkonstruktion.

Södras tennishall representerar miljömässig hållbarhet med byggmaterial baserat på en förnyelsebar råvara och en energieffektiv konstruktion. Dessutom integreras ekonomisk hållbarhet med effektiv hushållning av jordens resurser samt social hållbarhet genom att slutprodukten blir en naturlig mötesplats för tennisspelande ungdomar.
– Byggnationen är ett samarbete mellan oss på Södra och Linnéuniversitetet samt flera av tennisvärldens frontfigurer som Carl-Axel Hageskog, Stefan Edberg och Magnus Nilsson, berättar Tomas Bengtsson som är Södras projektledare för byggnationen av tennishallen.

Marknadsför modern träbyggnation
Ambitionen från Södras sida är att marknadsföra modern träbyggnation och visa att det är möjligt att bygga avancerade konstruktioner med trä.
– Vid stora konstruktioner är trä en fördel eftersom det är ett flexibelt, starkt och hållbart material. Dessutom får man en attraktiv atmosfär inne i lokalen där synliga träelement bidrar till en varm och behaglig miljö. Vi har satsat på mycket invändigt synligt trä i naturliga färger i den nya tennishallen för att skapa en känsla av hållbarhet.

Samarbetar med experter
Hallen får en limträstomme från Martinsons och byggs med konventionellt regel- och fasadvirke från Södra Timber samt invändigt med träprodukter ur Södra Interiörs sortiment. Bygget ska vara färdigt i april nästa år med invigning under sommaren.
– Vi har tagit hjälp av experter från Linnéuniversitetet som bidragit med kunskap inom olika trätekniker. Vi för också en livlig dialog med Carl-Axel Hageskog som hjälper oss utforma hallen så att den blir optimal för ändamålet – i första hand träning av unga förmågor som satsar på elitnivå samt de som vill kombinera sitt idrottande med universitetsstudier. Samarbetet med Stefan Edberg och Magnus Nilsson har utvecklats genom samtalen med Hageskog, förklarar Tomas Bengtsson.
Södra Timber bygger hallen som en demonstrationsanläggning för att visa på ett bra sätt att konstruera och energisnålt driva en tennishall och hoppas få efterföljare i Sverige och övriga Europa.  

Detta är Södra Skogsägarna
Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 4 000 anställda och omsätter 20 miljarder kronor.