Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Softcenters produkt effektiviserar transportbandsindustrin

IT-bolaget Softcenter har utvecklat och lanserat ett revolutionerande mätnings- och övervakningssystem för transportbandsindustrin. Produkten är helt rätt i tiden, framförallt med tanke på hur marknaden ser ut idag. Industrin ställer höga krav på precision och noggrannhet, samtidigt ska arbetet ske så kostnadseffektivt som möjligt. SoftBSC är en smart, kostnadseffektiv lösning baserad på lasermätning. Det är också en Produkt som kräver väldigt lite underhåll eftersom den mäter beröringsfritt.

Softcenter etablerades 1992 och har idag kontor i Kiruna, Luleå och Stockholm. Verksamheten drivs av starka innovationer och en framtidstro som går hand i hand med nytänkande tekniska lösningar.
Softcenter strävar efter att uppnå kostnadseffektivitet och bättre verksamhetsstyrning för sina kunder, och erbjuder systemlösningar och produkter som effektiviserar kundens vardag. Dagens verksamhet baseras system- och programutveckling, och man talar om tre affärsområden: Optical solutions, Application and consulting, samt det mobila ärendesystemet Focuz, speciellt framtaget för fastighetsbranschen.

Förenklar operatörernas arbete
Mats Nygren ansvarar för affärsområdet Optical solutions. För ca två år sedan lanserades SoftBSC med LKAB som första kund. Rent tekniskt består systemet av en laserscanner och en inbyggd PC som med mjukvara, kan mäta, övervaka och kontrollera transportband. Flera större aktörer använder tekniken idag, bland dem kan nämnas LKAB och Boliden.
– En utav de största fördelarna med SoftBSC är att systemet i stort sett är underhållsfritt. Eftersom den optiska tekniken mäter beröringsfritt sker inget mekaniskt slitage vilket ger en produkt med minimalt underhållsbehov, förklarar Nygren.

Laserscannern monteras i två skruvar ovanför transportbandet och den inbyggda PC:n, monteras enkelt på en DIN-skena i ett apparatskåp eller ställvärk. Det är ingen vanlig PC som används eftersom den inte skulle klara de krav som ställs inom industrin. Den PC som används saknar rörliga delar och är byggd för att användas inom industrin. Den har kylflänsar i stället för fläkt, minneskort i stället för hårddisk och kommunikationskorten monteras på utan att PC:n behöver öppnas.
SoftBSC är en mångsidig produkt och kan förutom att mäta materialflödet även t.ex. detektera felaktigt eller avvikande gods, och i slutändan ger det mer tid för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Det är även en långsiktig investering som håller år efter år och fungerar med samma höga prestanda. Installationer finns idag över hela norra Sverige, i Norge samt Finland.

– Vi har nyligen fått en förfrågan från Australien, och ser mycket positivt på den eventuella expansion som detta kan medföra. SoftBSC är helt klart en framtidslösning.

Effektiva system = effektiva besparingar
Softcenter erbjuder även kundspecifika lösningar, där man löser olika typer av problem för kunderna genom att använda optiska instrument tillsammans med mjukvara.
– Vi har bl.a. tagit fram ett system som kan kontrollera och sortera olika typer av packmaterial. Kapaciteten är stor och sorteringen går mycket snabbare än manuell sortering skulle ha gjort. Det rör sig om en effektiviseringsprocess för beställaren, som ställer höga krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt är manuell sortering ett monotont arbete som man vill undvika, säger Nygren.

Optiska lösningar är framtiden
Mats Nygren berättar även om en installation som gjorts på uppdrag av Luftfartsverket. Syftet är att sortera bagage med stor tillförlitlighet och noggrannhet. Det handlar även här om stora kapaciteter och ett system som kräver minimalt underhåll. Det låter omöjligt, men tack vare tekniska framsteg är den här typen av installationer fullt möjliga, och optiska lösningar är framtiden när det gäller effektiv och pålitlig kontroll, sortering och mätning. Mats avslutar här med en kort redogörelse för framtidsvisionen:
– Vi arbetar offensivt för att hitta exportkanaler, och inom fem år hoppas vi kunna öka vår personalstyrka med omkring en tredjedel. Idag är vi 18 anställda, de flesta av oss har civilingenjörsexamen eller likvärdig bakgrund. Vi har fått en förfrågan nu som kan leda till något mycket större, och vi ser ljust på framtiden.

Maria Lind