Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Softhouse präglas av stark tillväxt – förenar två kraftfulla erbjudanden i lean och agil utveckling

Softhouse Consulting har tagit ett helhetsgrepp inom området mjukvaruutveckling och skiljer sig från mängden genom att fokusera på leanbaserade tjänster. Företagets ambition är således att hjälpa kunderna att effektivisera sin mjukvaruutveckling genom att tillhandahålla och utveckla kompetens för Lean och lättrörlig utveckling.

Lean är i grunden en japansk filosofi för effektivisering av tillverkningsprocesser på alla nivåer. Softhouse har integrerat en egen tolkning av lean i verksamheten och sina två huvudområden som är utveckling av mjukvara på beställning samt förbättring av andra utvecklingsorganisationer.
Anders Sixtensson är företagets Lean Champion och ansvarar för utvecklingen inom lean-konceptet. På frågan om varför Softhouse valt att satsa på lean svarar Anders:
– Grundbultarna i lean är sunt förnuft och väl beprövade metoder, så beslutet var inte speciellt svårt. Att fokusera på kundvärde, ta bort slöseri, försöka skapa flöden utan avbrott med självstyrande team i en vardag av kontinuerliga förbättringar är vad lean sammanfattningsvis står för, och det vi strävar efter att uppnå ute hos kund.

Framgång genom innovation och mod
Softhouse har framgångsrikt tagit ursprungstankarna från lean produktion och omvandlat ett nytt koncept där lean produktutveckling innebär att varje projekt är unikt och resulterar i ett unikt recept. Det är utifrån detta recept som Softhouse hjälper sina kunder producera framgångsrikt.
– Kundnyttan handlar om att få ökad produktivitet förenad med tidigare leverans. Ett exempel är Iphone. För varje månad som Iphone var ensam på marknaden med sitt gränssnitt och look-and-feel tjänade utvecklaren Apple mångmiljonbelopp. Exemplet visar också att lean i sig själv inte räcker, det handlar om innovation och om att våga satsa också, förklarar Anders Sixtensson.

Vinner på att leverera ofta och tidigt
Softhouse tror på agil (lättrörlig) utveckling, som precis som lean baseras på sunt förnuft paketerat i en kraftfull helhet. Det viktiga är att leverera ofta och tidigt. I traditionell inkrementell utveckling definierar man delleveranserna baserat på innehåll (man levererar först A, sedan B) vilket kan leda till en försenad leverans av A om problem uppstår. Här förtydligar Anders:
– I agil utveckling är delleveranserna helt bestämda efter klockan (vi levererar alltid den 1:e varje månad) och vid problem så får man kanske inte med hela A som man trodde från början, utan man får det som finns vid den 1:e, och detta ska alltid vara testad och körbar mjukvara.

Softhouse i spetsen för lättrörlig utveckling
Allt fler företag arbetar med metoder och teknik som bygger på principerna för lean och agil utveckling. Softhouse ligger långt framme är idag ledande i Skandinavien inom lättrörlig utveckling. Den ekonomiska framgången har skapat en trygghet som har gjort att Softhouse har kunnat expandera från Malmö till Karlskrona, Stockholm och Göteborg.
– Vi insåg tidigt att lean och agil utveckling tillsammans med ett rejält teknikkunnande skulle göra oss attraktiva för våra kunder. När vi nu sedan några år tillbaka också erbjuder utbildningar via Softhouse Education så står vi som praktiskt taget unika aktörer på den Skandinaviska marknaden, fortsätter Anders Sixtensson.

Nyanställer under 2011
Efter lågkonjunkturen finns planer på nyanställningar och nyetableringar. Anders berättar att man framförallt söker seniora och drivna utvecklare som kan gå in och göra en märkbar skillnad hos kunderna– och som vill vara konsulter.
– Att vara konsult innebär att man då och då får stå på scenen och presentera och förklara, att man är intresserad av kundens affär inte bara kan lösa svåra tekniska problem. Några års erfarenhet av lättrörlig utveckling ser vi som nödvändigt med tanke på den profil vi har, men vi tar också då och då in relativt nya oslipade diamanter där vi tillsammans ser en stor potential, säger Anders Sixtensson avslutningsvis.