Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Sogeti – Sveriges bästa arbetsgivare inom IT-branschen

Den franska IT-koncernen Sogeti fortsätter att växa i Sverige. Allt fler företag väljer att outsourca sin IT-funktion för att säkerställa hög tillgänglighet och kompetens. Därmed växer också behovet av välpaketerade IT-tjänster som tillför nytta, är kostnadseffektiva och lätta att hantera. Sogeti verkar nära kunderna och arbetar med gränsöverskridande projekt som lyfter både medarbetare och kundernas verksamhet.

Sogeti är ett av Sveriges största IT-konsultföretag med över 1100 anställda. Med över 20 kontor landet över har företaget en stark lokal förankring med god kännedom om det lokala näringslivets behov. Med kontor i Borlänge verkar Sogeti över hela Dalarna, bland kunderna finns flera av regionens största spelare såsom Trafikverket, SSAB, ABB och Stora Enso.
Sogeti värnar om att ligga i framkant med de senaste tekniska lösningarna som tillför mervärden för kunderna. Samtidigt värnar man om personlig utveckling för personalen. Medarbetarna arbetar därför mycket med frihet under ansvar, får ta egna initiativ och i stor utsträckning bidra till sin egen utveckling.

Andra plats över landets bästa arbetsgivare
I Universums rikstäckande medarbetarundersökning hamnade Sogeti på andra plats över landets bästa arbetsgivare, inom alla branscher. Målgruppen var akademiker som arbetar inom 100 av landets främsta företag, och ca 15 000 personer deltog i undersökningen. Arbetsgivarna rankades framförallt efter upplevd intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Sogeti hamnade på första plats bland IT-företagen och kom tvåa då alla branscher räknades.
Sogeti genomför nu kraftfulla rekryteringsinsatser under hela 2011, och att man fick så bra betyg i Universums tävling hoppas Borlänges kontorschef Per-Johan Alzén kan leda till att fler söker sig till företaget.
– Vi tror på personlig utveckling och värnar om mångfald där vi uppmärksammar varje enskild medarbetares kompetens. För att kunna attrahera de bästa måste vi också vara bäst, hög kompetens är vårt främsta vapen i en globalt hårdnande konkurrens, menar Per-Johan.

Nära till Högskolan Dalarna
Ett sätt att identifiera och ta vara på framstående kompetens är att samarbeta med akademin. I Borlänge har Sogeti nära till Högskolan Dalarna, man tar emot studenter för examensarbeten men har även egenutvecklade traineeprogram för nyutexaminerade förmågor.
– Då studenter utför sina examensarbeten hos oss är vår förhoppning att vi ska kunna anställa dem efter avslutade studier. Vi har haft sju studenter under året, och vi kommer att fortsätta samarbetet med högskolan och ta in fler framöver.
Sogeti har också en kontinuerlig dialog med högskolan via den regionala IT-sektorns branschråd där Per-Johan Alzén ofta representerar företaget.
– Genom att föra en öppen dialog vill vi vara med och påverka framtida utbildningar så att vi får tillgång till den kompetens vi behöver för att kunna utvecklas, det vinner alla parter på – högskolan, studenter och vi inom IT-branschen, konstaterar Per-Johan avslutningsvis.