Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Sölvesborg bygger ut för planerad tillväxt

Natursköna kustkommunen Sölvesborg präglas av en stabil tillväxt och man har satt som mål att vara 20 000 invånare år 2020. Det rör sig om en tillväxt på över 3000 invånare under kommande tio år, vilket naturligtvis ställer höga krav på näringslivs- och bostadsutvecklingen.

Sölvesborg växer, och det märks bland annat på de stora projekt som pågår i kommunen. Just nu byggs ett helt nytt bostadsområde på andra sidan viken från centrum sett, här i Ljungaviken projekteras det för både villor och hyresrätter och kommunen har utlyst en arkitekttävling för hur torget som ska ligga i anslutning till området ska se ut. Från torget går en gång och cykelbro över viken och kopplar Ljungaviken till Sölvesborgs centrum.
– Ljungaviken ligger bara ett stenkast från centrum, berättar näringslivschef Ivar Skogseid. Vi tänker skapa ett attraktivt bostadsområde som förenar människor. Här kommer det att finnas en mix av bostadsformer med havet alldeles inpå knuten, tanken är att alla ska kunna skaffa sig ett förstklassigt boende oavsett ålder, inkomst, behov och önskemål.

Främjar för nyetableringar i Sölve industripark
Sölvesborg präglas av en stark tradition av industri och tillverkande företag, där man under en längre period varit framträdande producenter av bl.a. livsmedel. Traditionen lever kvar – jordbruk och fiske är fortfarande viktiga näringar, där alla typer av relaterade verksamheter finns representerade.
Sölvesborg är också en entreprenörsort med över 1500 företag, de flesta av mindre storlek. Verkstadsindustri och industriservice är starka branscher tack vare ett stort antal underleverantörer till de stora aktörerna inom pappersindustri, fordonsindustri och byggnadsindustri. Ivar Skogseid berättar:
– Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för nyetableringar, och satsar nu på att bygga ut Sölve industripark. Här finns alla typer av företag, från handel och serviceverksamheter till bygg- och tillverkningsföretag. I dagsläget befinner vi oss på planeringsstadiet, men framöver kommer industriparken att kunna ta emot ett större antal etableringar.

Utgångspunkt för upplevelser utmed sydkusten
Sölvesborg hamnar högt på listan över sydkustens mest besökta orter, mycket tack vare Hanö som bjuder på ett fantastiskt naturscenario med stora möjligheter till rekreation för den naturintresserade, och Listerlandet med genuina fisklägen som Hällevik och Hörvik, och fantastiska sandstränder. Här finns även Ryssberget, med en av Sveriges största sammanhängande bokskogar. All denna natur, i kombination med den medeltida stadskärnan, lockar ett stort antal besökare till Sölvesborg varje år.
– Vi ligger bra till strategiskt, poängterar Skogseid. Det finns stora möjligheter för företag att etablera sig inom besöksnäringen, bl.a. inom boende, eftersom behovet ökar och vi är en naturlig utgångspunkt för vidare upplevelser utmed Sveriges sydkust.