Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

SP bidrar till det svenska näringslivets konkurrenskraft globalt

Svensk forskning och kompetens anses vara bland världens främsta inom flera områden. Life-science, bioteknik samt energi- och miljöteknik är några exempel på forskningsområden där svenska innovationer har bidragit till en stark utveckling världen över. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgör en viktig resurs för Sveriges framtid. Genom att vara ett centrum för forskning och innovation har SP en avgörande betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft globalt.

SP är en omfattande koncern med sex dotterbolag inom allt från bioteknik, jordbruks- och miljöteknik till materialteknik och den hållbara bebyggelsens frågor. SP Koncernen driver utvecklingen framåt genom att bygga starka forsknings- och innovationsmiljöer som matchar industrins nutida och framtida behov. Ett speciellt försteg har SP i lång erfarenhet av att effektiv jobba med tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Verksamheten bedrivs inom tio profilområden där energi och miljö utgör ett område tillsammans med exempelvis bygg, materialteknik och kemi och elektronik och IKT. I SPs profilområden samlas och nyttjas all relevant kompetens inom SPs tekniska enheter och 6 dotterbolag med syfte att just profilera, nyttja potentialen i tvärteknisk kunskap och underlätta ingångarna för industrin.

– Vi har en unik position på forsknings- och innovationsområdet genom att vi är så erfarna av att realisera den tvärtekniska och tvärvetenskapliga potentialen mellan etablerade teknikområden. Det är ju där vi hittar den största innovationskraften. Och det gäller i synnerhet på det viktiga energi och miljöteknikområdet, säger John Rune Nielsen ansvarig för SP energi och miljö.

– Idag är vi det ledande institutet i Sverige på energi- och miljöteknikområdet och utvecklas kraftfullt inför framtiden.
Industrins och samhällets behov är stora. Ett exempel på tvärvetenskapliga innovationsprocesser som SP driver är framtidens klimatsmarta hus. Eller stadsdelar som producerar mer energi än de förbrukar. SP bedriver sina forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med industri och högskolor.

Kunskap driver utvecklingen framåt
Inom energi och miljö koncentreras verksamheten på sex huvudområden: hållbart nyttjande av resurser, effektiv energianvändning i alla sektorer, energidistribution, energiomvandling (”produktion”), emissionsreducerande tekniker och återvinning och hållbara material. Idag har vi exempelvis frågeställningen om hur vi skall nyttja en begränsad bioenergiresurs effektivt. Här arbetar SP med såväl teknikutveckling som att identifiera effektivare systemlösningar inom en rad branschområden, exempelvis effektivare kraftvärmeprocesser, biodrivmedelproduktion eller energi ur avfall.
Inom energieffektivisering finns stora utmaningar i komplexa system som större lokaler och köpcentra och att skapa tekniskt hållbara lösningar för våra miljonprogramhus.

Omställningen till ett mer klimatanpassat samhälle utgör en av vår tids största utmaningar. SP är delaktiga i Sveriges initiativ och bidrar till den hållbara utvecklingen genom ny kunskap, teknikutveckling och innovationer.

Samverkan, kompetens och innovation
Vår strategi för att möta framtidens utmaningar handlar mycket om samverkan, kompetens, innovation och värdeskapande, säger John Rune Nielsen. SP har spetskompetens för att driva utvecklingen på energi- och miljöområdet framåt, samtidigt bedrivs samarbeten med de främsta aktörerna inom branschen. De har också lång erfarenhet av att samarbeta med såväl små och medelstora företag som stora industrikoncerner.

Roland Andersson
Maria Lind