Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

SP tryggar konkurrenskraft för svensk fordonsindustri

Svensk forskning hamnar ofta i rampljuset i internationella sammanhang. Som centrum för forskning och innovation har SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en avgörande betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft globalt. SP verkar inom ett stort antal branscher via sina sex dotterbolag och tio profilområden, där mekan- och fordonsindustri är ett. På Lindholmen, en del av Norra Älstranden i Göteborg, driver SP ett flertal projekt i nära samverkan med fordonsindustrin.

SP driver utvecklingen framåt genom att bygga starka forsknings- och innovationsmiljöer som matchar industrins nutida och framtida behov. Med lång erfarenhet av att effektivt jobba med tvärvetenskapliga forskningsprojekt erbjuder SP en bra grogrund för vidare utveckling, den största innovationskraften identifieras oftast i just tvärvetenskapliga projekt.

Växande behov inom Automotive
Industrins och samhällets behov är stora, inte minst inom Automotive nu under återhämtningsfasen efter krisen. SP bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med industri och högskolor både nationellt och internationellt.
– Vi utgör en viktig samarbetspartner för industrin då vi bl.a. kan hjälpa företag att testa och dokumentera sina innovationer, berättar Jan Jacobson, sektionschef inom SP:s profilområde mekan- och fordonsindustri.
Jan poängterar att nätverk har fått en mycket större betydelse på senare år. Lindholmen har blivit ett internationellt centrum för fordonssäkerhet, här har SP ett flertal samarbetspartners och kunder som idag anses världsledande inom sina respektive segment.
– Vårt arbete på Lindholmen omfattar även en hel del extern verksamhet som exempelvis samarbete med Räddningstjänsten, Trafikverket och utveckling av brandsäkerhetsarbete kopplat till bussinredningar. Även system för fordonskommunikation är ett viktigt verksamhetsområde för oss, här kan det bl.a. handla om att få information om vägbanans temperatur för att varna om eventuell halkrisk.

Kunskap driver utveckling
Kunskap driver utvecklingen framåt, SP arbetar aktivt inom flera områden som underordnas profilområdet mekan- och fordonsindustri, en strategi för att möta framtidens utmaningar handlar mycket om samverkan, kompetens, innovation och värdeskapande.
– Vi bedriver ett antal samverkansprojekt kring alternativa drivmedel och driftsoptimering för fordon. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med såväl små och medelstora företag som stora industrikoncerner. Att tillgängliggöra vår kunskap är ett givet syfte, konstaterar Jan Jacobson avslutningsvis.