Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Spännande planeringsarbete pågår i Motala

För att stimulera den långsiktiga utvecklingen i Motala har kommunen ett flertal etableringsprojekt på gång där nytänkande och hållbarhet är viktiga aspekter. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagsetableringar krävs också goda möjligheter för människor att skapa hög livskvalitet med tillgång till god service och attraktiva boenden. I kommunen pågår planering både för bostadsbyggnation och nya industrilokaler samt en del spännande projekt som kan knytas till turism och besöksnäring.

På frågan om varför Motala är en bra etableringsort finns många svar. Ett är att Motala ligger bra till strategiskt mitt emellan Sveriges största städer. Det är ca 25 mil till Stockholm och Göteborg, vilket ger Motala ett strategiskt läge mellan Sveriges storstadsregioner.
Med pågående infrastrukturprojekt ökar tillgängligheten i hela Östergötland, inte minst för Motala som får en ny och upprustad sträckning av riksväg 50 till Mjölby och E4:an. När järnvägen blir dubbelspårig förstärks kapaciteten för gods- och pendeltrafiken markant. Regioner knyts ihop, och det blir lättare att söka nya möjligheter utanför länet. Motala har samtidigt lyckats behålla sin småskalighet som gör att varje företag syns på ett helt annat sätt än i större städer.
När det gäller arbetskraft har Motala med sin industritradition och närhet till viktiga industriorter som Norrköping och Mjölby samt innovationskraftiga Linköping tillgång till – och möjlighet att utveckla – spetskompetens inom en rad olika områden, framförallt inom teknikutveckling och industriella applikationer, men även inom andra segment som logistik och handel. Motala är med andra ord en attraktiv småstad i en expansiv region.

Möjligheter för attraktivt boende
Beläget vid Göta kanal och Motala ström erbjuder Borensberg med omnejd ett naturskönt område som bjuder på fantastiska naturupplevelser, intresset är stort framförallt när det gäller att bosätta sig här, men det krävs mer byggnation för att möta efterfrågan.
– För att bidra till en hög livskvalitet med attraktiva boenden har vi tagit fram en fördjupad översiktsplan över Borensberg där det finns en uttalad efterfrågan både på bostads- och företagssidan, berättar Cecilia Ågren, som ansvarar för försäljning av kommunal mark i Motala.

Förstklassigt läge för industri och logistik
Norrsten är ett område i Motala som lämpar sig framförallt för etablering av industriella verksamheter och logistikföretag exempelvis. Norrsten ligger söder om staden och erbjuder ett läge där man kan förlägga lite tyngre industrier utan att det stör boende. Dubbelspårig järnväg kommer att löpa rakt igenom området och riksväg 50 kommer efter ombyggnad att få en trafikplats vid Norrsten vilket gör området till en naturlig knutpunkt rent logistiskt.
– Vi har för avsikt att reservera mark även för omlastning så att logistikintensiva företag ser den klara fördelen med att etablera sig i Norrsten framöver, upplyser Cecilia.

Spännande utveckling vid Varamobaden
I Motala är besöksnäringen ett växande segment med flera spännande projekt på gång, inte minst i anslutning till Varamobaden som bjuder på unika möjligheter som Nordens största insjöbad. Här finns redan idag ett antal verksamheter som exempelvis surfingskola och shop, kajakuthyrning, caféer och stuguthyrning. Det attraktiva läget går att exponera ytterligare, med rätt insatser.
– Avseende ett område vi kallar för Östra Varamobaden har vi bjudit in till markanvisning för att samla in förslag på vad som passar in i miljön med fokus på saker som främjar besöksnäringen. Här ser vi ett ökande intresse bland hotell och restauranger, exempelvis. Det är ett spännande projekt som vi ser fram emot att driva tillsammans med näringsidkare här i regionen, säger Cecilia Ågren avslutningsvis.