Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Spännande utveckling med skogen som resurs för framtidens bostadsbyggen

Fristad Bygg är en nytänkande byggentreprenör som är med från projektering till produktion. Företaget har sedan 1941 visat att det är fullt möjligt att varsamt utveckla framtidens hållbara miljöer för boende och arbete. Med erfarenhet från projekt över hela Sverige driver Fristad Bygg det moderna, industriella träbyggandet vidare – från nybygge i historisk miljö till konstruktion av framtidens moderna boende i varm trämiljö.

Med inspiration från ett tidigare projekt i Långedrag, Göteborg, har Fristad Bygg uppfört moderna grupphus med hög komfort i stadsdelen Hestra Parkstad i Borås. Fjärde etappen omfattar åtta massivträhus i Hallatorp, husen är byggda enligt senaste tekniken för hållbara träbyggnationer med övergripande fokus på energieffektivitet.
Hallatorphusen är ritade av MA Arkitekter och har under 2009 fått Borås Stads Stadsbyggnadspris.
– Vi är ett medelstort företag som konkurrerar på en mycket utsatt marknad för nybyggnationer. Vi satsar på att bygga hållbart och ser en mycket spännande utveckling där skogen utgör en stor resurs för samhällets och bostadsbyggandets utveckling, säger Peter Serrander, VD på Fristad Bygg.

Energisnåla lösningar med hög komfort
Med trä kan man åstadkomma spännande effekter för det moderna boendet samt uppnå en helt ny typ av komfort med en varm, ombonad träkänsla.
– Vad vi erbjuder är energisnåla lösningar och komfortabla, attraktiva miljöer. Trä isolerar värme mycket effektivt, som förutom att bidra till en hög komfort även möjliggör stora resursbesparingar med mindre energiåtgång för uppvärmning.
Fristad Bygg arbetar med egna konstruktioner och en hög prefabriceringsgrad för att uppnå noll-fel visionen. Konstruktion, montage och transporter optimeras.
– Vi samarbetar bl.a. med en framstående aktör, KLH, som producerar limträ. Vi för också en dialog med Luleå Tekniska Universitet för att utveckla konceptet Lean Wood Engineering, som är en del av vårt arbete för att hushålla med resurser, berättar Peter vidare.

Skansen satsar på hållbarhet
Framtidens byggnationer för hållbara samhällen drar nytta av mervärden som fås genom ett levande material. Trä är ett stabilt, traditionellt material som nu får nytt liv i helt nya produkter. Det var så Fristad Bygg tänkte under konstruktionen av Lill-Skansen i Stockholm, där något nytt skulle placeras mitt i en traditionell miljö. Landströms Arkitekter har ritat byggnaderna, Fristad Bygg har samarbetat med dem tidigare bl.a. för projektet Valö Fyr i Långedrag.
– Med Lill-Skansen fick vi unika förutsättningar för att verkligen skapa och utveckla något nytt i en historisk miljö. Vi fick ett ypperligt tillfälle att visa vad vi kan och framförallt kommunicera fördelarna med att bygga i trä.
Lill-Skansen Året runt är en satsning som möjliggörs tack vare Konsumentföreningen Stockholm.
– Det är ett spännande projekt som visar hur Skansens värderingar kring djurhållning stöttas av föreningen utifrån djupt engagemang för ett hållbart samhälle, fortsätter Peter Serrander.

Alla förutsättningar att lyckas
Ett ökat träbyggande ger unika möjligheter för spännande boendemiljöer i framtidens hållbara samhällen. Allt som kan byggas i exempelvis betong kan också konstrueras i trä, från bostäder till broar och offentliga byggnader. Med alla mervärden och positiva effekter som trä genererar så har träbyggnadssatsningen alla förutsättningar att lyckas.